Tartalomjegyzék 2009 PDF Nyomtatás E-mail

 

Rovatunkban a 2009-ben megjelent összes anyagunk megtalálható: időrendben  a márciusi indulástól a decemberi befejezésig.

 

A 2009-es számaink bemutatói: a Mustrák
* Március * Június * Szeptember * December

 

Tanulmányok

* Kovátsné Németh Mária: Apáczai európaisága és magyarsága
* Réthy Endréné: A tanítás-tanulás hatékony szervezése
* Bábosik István: Az Európai Unió emberképe, és ennek pedagógiai konzekvenciái
* Albert Sándor (Komárom): Milyen a jó iskola?
* Ritter Andrea (Győr): A pedagógusszerep vált(oz)ásai
* Szőke Anna (Újvidék): Az azonosságtudat fogalma és a nevelés tárgykörének egybefonódása
* Szilágyi István (Eger): A játéktevékenység alkalmazásának lehetőségei a pedagógiai munkában
* Kovátsné Német Mária (Győr): Beköszöntő
* Mészáros István (Budapest): A magyar iskoláztatás kezdetei
* Péntek János: (Kolozsvár): Magyar nyelvű tudományosság – kezdet és vég?
* Gedeon Márta (Varsó): Gondolatok a humor szerepéről a nyelvtanításban
* Mészáros István, egyetemi tanár: Káptalani iskolák a XII – XIV. században
* Borbély Károly, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docense: A művészet lelket – jellemet formáló tanítás
* Dr. Varga Józsefné PhD, egyetemi docens: „Karácsony felé”
* Kovátsné Németh Mária , Eo. professzor: A hatékony tanulást elősegítő módszerek
* Lampert Bálint, tanársegéd: Magyalos tanösvény alprojekt

Gyakorlatban

* Unti Mária: Anyanyelvünkről
* Gedeon Márta: Gondolatok a magyar nyelv tanításáról
* Lajtaváriné Benedek Zsuzsa: NYELVTANULÁS – JÁTÉK – KÜZDELEM
* Réz Anna (Brazília): Magyarul beszélni nem káros, a gyermekünk javára válik
* Réz Anna (Brazília): Játékos nyelvgyakorlatok
* Ruppertné Hutás Kinga (Győr): Tanítási tervezet
* eMagyarul
* Szőke Anna (Újvidék): Óvodai gyermekszínjátszásunkról
* Málnási Ferenc (Kolozsvár): „Nem vagyok csillag, csak rőzsetűz…”
* Bulátko-Lupkovics Erika (Toronto): Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában
* Illés-Molnár Márta (Németország): Magyarország az Árpád-korban
* Dr. Varga József docens, igazgató válogatása: Bemutató tanításra készült vázlatok az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolából
* Gedeon Márta: Ötletek a főnevek tárgyesetének tanításához
* Lajtaváryné Benedek Zsuzsanna: Nyelvtanítás a szórványban, a távoli Argentínában

Műhelyek

* Lajtaváryné Benedek Zsuzsanna (Argentína): Hétvégi iskola Buenos Airesben
* Pathy Lívia – Seper Judith (Ausztria): A magyar nyelv oktatása Dél-Burgenlandban
* Illés-Molnár Márta (Németország):  Magyar Iskolák Németországban – 2008.  A „Németországi
Magyar mint Származási Nyelv Kerettanterv“

* Veréb Ilona: Partneriskolai kapcsolatok a Lévay József Református Gimnázium, Miskolc és a          Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium, Felsőőr/Oberwart, Burgenland/Ausztria között
* Stuber György: Magyar otthon és iskola
* Szentkirályi Csaga: A Stockholmi Magyar Ökumenikus Önképzőkör 35 esztendejének rövid története
* Réz Anna: A magyar nyelv São Paulóban
* Újvári Tünde: Magyart tanítani Svédországban
* Tompa Anna – Sinai Tompa Enikő: A magyar anyanyelv ápolása és kultúránk megtartása Svédországban

Események
* Lajtaváryné Benedek Zsuzsanna: Tångagärdei anyanyelvi konferencia
* Lengyel Ferenc: A Verőfényig vezető út
* Tóth Ildikó: „Ige és anyanyelv”  szavaló- és bibliaolvasó verseny Svédországban
* Idei események:
* Őze Géza: Rövid beszámoló a burgenlandi Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium és a Tatai Kőkúti     Általános Iskola közötti kapcsolatról
* Lukácsfy Kristóf: „Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.”  Vers- és mesemondó est Helsinkiben
* Tóth Ildikó: Pünkösdi Napok
* Tompa Anna – Tóth Ildikó (Svédország): Tábori beszámoló
* Tóth Ilona (Göteborg): Rövid beszámoló a nyugati magyartanárok nyári továbbképzéséről
* Pathy Lívia: Fogalmazás- és szónokverseny Eisenstadtban
* Pathy Lívia: Szavalóverseny Burgenlandban


Hírharang

* Az Őrszavak bemutatása a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának Plenáris Ülésén 2009. szeptember 11-én.
* Pathy Lívia – Seper Judith (Oberwart, Ausztria): Az én világom c. tankönyve

Irodalom

* Lengyel Ferenc: Nyolcvanadik, szép-szelíd köszöntő
* Kányádi Sándor: Meddig ér a rigófütty?
* Cseh Katalin:  Mi a vers?
* Kányádi Sándor:  A vers az, amit mondani kell
* Kányádi Sándor életrajzi adataiból
* Jancsik Pál: A tó, a szarka meg a gyűrű
* Benedek Elek: Kisbaconi versek
* Szabó Zsolt (Kolozsvár): A hazatérő Benedek Elek
* Szabó Zsolt (Kolozsvár): Benedek Elek laudációja a Magyar Örökség-díj odaítélésekor
* Kányádi Sándor: Tarlón túzok lépeget
* Jancsó Elemér: Reményik Sándor és a Farkas utcai Református Főgimnázium nagy tanítványai
*  Móra Ferenc:
Szeptemberi emlék
Hogyan tanultam meg írni?
Szóló szőlő
*  Benedek Elek: Szőlő-mesék
*  Kányádi Sándor: Kicsi legény, nagy tarisznya
*  Jancsik Pál: Csengők hívnak
*  Péterfy Emília: Ég-tengeren
*  Málnási Ferenc: „Aszúra fog érni minden szép gerezded …”
* Petőfi Sándor: A puszta, télen
* Ady Endre: A téli Magyarország
* József Attila: Holt vidék
* Kányádi Sándor: Hallgat az erdő (Gyermekversek, válogatás)
* Jancsik Pál: Dérike (gyermekversek, válogatás)
*Kányádi Sándor:
::: Csikorgó, a fagykirály
::: Pitty-potty és litty-lotty
::: Farkasűző furulya
::: Éhes mese
* Péterfy Emília:
::: Hová lett a cinke háza?
::: A kivirágzott korcsolya
::: A medve meg a tél
* Benedek Elek: A nagyot mondó legény
* Móra Ferenc: Didergő király
* Népmesék (válogatás Szőke Anna Néprajz az óvodában c. írásához)
::: Az ördög és a két leány
::: A szürke ló
::: A kis gömbec
::: A prücsök krajcárkája
::: Kacor király
::: A három kívánság
::: A só
::: Az égig érő paszuly
::: Ilók és Mihók
::: Az egér farkincája

Honismeret

* Nemzeti dal
* Petőfi Sándor: 15-dik március,1848 / A szabadsághoz
* Petőfi Sándor: A magyar szabadság születése
* Arany János: Fellázadtunk-e mi magyarok?
* Kányádi Sándor: Lehel vezér lova
* Petőfi Sándor: Lehel / Miért nem születtem ezer év előtt?
* A kalandozások kora
*  Asztalos Lajos: A kolozsvári Farkas utca
* Fazoli Sádor írásai:
::: A fehérvári református gimnázium létrehozása (1614–1621)
::: A kolozsvári jezsuita kollégium kialakulása
::: A fejérvári református schola tanításrendje
* Apor Péter: Diákélet a kolozsvári konviktusban a XVII. sz. végén
* A CSODASZARVAS
* 1956 októbere: Szeged – Budapest
::: Szeged, október 16. (rövid részlet Kiss Tamás visszaemlékezéséből. Az interjút készítette: Molnár Adrienne 2000-ben, a teljes anyagot lásd: Szabad Net – Válogatás a korabeli sajtóból)
::: Budapest, október 23. (a teljes szöveget lásd: Szabad Net – Válogatás a korabeli sajtóból, október 23.)
* Id. Klement Kornél: Menekültáradat Nyugat felé
* Teleki Sándor: Az aradi vértanúk
* Akikre emlékezünk...
* Ady Endre:
::: Feledjetek! …
::: Az én magyarságom
::: Négy-öt magyar összehajol
::: Halottak napján
* Tóth Árpád: Arad
* Reményik Sándor: Október 6
* Arany János: A walesi bárdok
* Tóth Béla: Mendemondák
::: Gróf Batthyány Lajos tőre
::: Haynau halála
* Kányádi Sándor: A fejedelem zászlótartója
* Móra Ferenc: A hadak útja
* Jókai Mór: Útközben a haza felé
* Keszeg Vilmos: Aranyosvidék
* Jókai Mór: Árpád (896)
* Móra Ferenc: Árpád, a honalapító
* Teleki Sándor: Hogyan menekültem ki?
* Guttmann Szabolcs: A nagyszebeni vár metamorfózisa, avagy Nagyszeben Európa Kulturális Fővárosa 2007-ben

Zene

* Szenik Ilona: A népzene általános jellemzői
* Daloskönyv  (első rész)
* Szenik Ilona: A népzenekutatásról
* Puskás Tivadar: Harangok a mélyben
* Daloskönyv  (második rész)
* Petres Csaba: LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT - Válogatás a Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményből
* Móser Zoltán: A KEZDET TITKA - Kodály Zoltán gyerekkori emlékei
* Dr. Szenik Ilona – Halmos Katalin: ÉNEK-ZENE - Tanterv a magyar tannyelvű általános iskolák1–4.        osztálya számára
* Petres Csaba: Lipem, lopom a szőlőt (előző számunkban megkezdett gyermekdal-gyermekjáték válogatás folytatása)
* Móser Zoltán: Ha a szellem napvilága ragyog - Az Eötvös Collégium és Kodály Zoltán 1 (részletek a szerző „ERRE LELTEM FÖLDNEK NYOMÁT…” című készülő könyvéből)
* Dr. Szenik Ilona – Halmos Katalin: ÉNEK-ZENE - Tanterv a magyar tannyelvű általános iskolák 5–8. osztálya számára

Néprajz

* Keszeg Vilmos: A  kultúra
* Húsvéti ünnepkör
* Baka Judit: Tavaszi hónapok
* Jeles napok: márciustól júniusig
*   Keszeg Vilmos: A népi kultúra (Részletek a Magyar népi kultúra c. tankönyvből; az előző lapszámban    megkezdett írás folytatása)
* Móser Zoltán: Jeles napok  júniustól szeptemberig
::: A pünkösdnek jeles napján
::: A leghosszabb napról
::: Ma László napja vagyon
::: A Föld áldásáról, az oldott kévéről és az aratásról
::: Szent István király
::: Bertalan
* Szőke Anna (válogatás az Elszaladt a kemence című kötetből)
Néprajz az óvodai oktatásban
Őszi népszokások az óvodában
* Móser Zoltán: Névviseletek (válogatás a Névviseletek c. kötetekből)
Szent Mihály, szeptember 29.
Dömötör – Demeter, október 26.
* Keszeg Vilmos: A folklór (Részletek a Magyar népi kultúra című tankönyvből)
* Szőke Anna: Népszokások az óvodában (válogatás az Elszaladt a kemence című kötetből)
::: December – Karácsony hava
::: Január – Boldogasszony hava
::: Február – Böjtelő hava
* Jókai Mór: Mikor a medve kijön a barlangjából (Részlet Az új földesúr c. regényből)
* Muhi Sándor: Az idén is megünnepeljük a Karácsonyt Erdélyben
* Móser Zoltán: Hejgetés, Urálás (A szerző Névviseletek című könyve alapján)

Nyelvművelő

 

* Fazakas Emese: Nyelvhasználat és anyanyelv

* Cseh Katalin: Szavak játéka
* Baka Judit: Csengő-bongó szavaink
* Móra Ferenc: ABC
* Baka Judit: Nyelvi játékok
* Tóth Ildikó: Gyerekszáj
* Fazakas Emese: Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés
* Málnási Ferenc: „Dilingenter frequentáltam Iskoláim egykoron...”
* Baka Judit: Nyári hónapok (mondókák, csúfolók, kiolvasók, nyelvtörők, találós kérdések, szólások és       mondások, játékok)
* Zsemlyei János: A mai magyar nyelv szókészlete I. rész - Részletek a szerző A mai magyar nyelv             szókészlete és szótárai című egyetemi jegyzetéből
* Zimányi Árpád: Nyelvhelyességi gyakorlatok I. RÉSZ
A helyes kiejtés Részletek a szerző Nyelvhelyességi gyakorlókönyv című munkájából
* Asztalos Lajos (Kolozsvár): Darab és kettő ( Mindannyian felelősek vagyunk nyelvünk állapotáért)
* Tóth Ildikó: Gyermekszáj2
*  Baka Judit: Hangok házunk táján
*  Péntek János: Nyelvi relativizmus
*  Zimányi Árpád: A kiejtés
*  Fazakas Emese: Idegen eredetű szavak a magyar nyelvben
*  Szilágyi N. Sándor: Miért tanulod a nyelvtant?
*  Zsemlyei János: A mai magyar nyelv szókészlete (2. rész)
*  Málnási Ferenc:   
„Mit tett ő a hazáért?”
„Vigadjatok és énekeljetek…”
* Baka Judit: Hangok házunk táján (2. rész)
* Péntek János: Társadalom és nyelv
* Fazakas Emese: Idegen eredetű szavak a magyar nyelvben (az őszi számunkban megkezdett írás folytatása)
* Szilágyi N. Sándor: Miért tanulod a nyelvtant? (az őszi számunkban megkezdett írás folytatása)
* Zsemlyei János: A mai magyar nyelv szókészlete (3. rész)

Irka

A folyóirat 2009-es számait innen lehet letölteni: http://www.kmpsz.uz.ua/index.php/irka/letoeltes.html?start=7

Ajánló

 

* Gedeon Márta: Gondolatok Szili Katalin Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához című könyvéről
* Czégényi Dóra: A magyar népi kultúrára vonatkozó tudás mint oktatási segédanyag
* BENEDEK ELEK: Kisbaconi versek (Egybeszedte Bardócz Orsolya)

* Málnási Ferenc: A Magyar Nyelv Múzeuma
* Székely Győző: Tallózás magyar pedagógiai lapokban
* Málnási Ferenc: Móser Zoltán Névviseletek című könyvéről
* Sántha Mária: Recenzió
* Pathy Lívia – Seper Judith: Az én világom
* Lengyel Ferenc: Olvasmány minden napra - Világnak virága
* Gedeon Márta: Szita Szilvia – Görbe Tamás - Gyakorló magyar nyelvtan
* Málnási Ferenc: Hegedűs Imre János - Benedek Elek monográfia
* Tallózás magyar pedagógiai lapokban

 


Könyvespolc


Székely Győző: Könyvespolcunk fölöttébb szükséges voltáról
Pathy Lívia – Seper Judith: Az én világom
Székely Győző – Nagy Arisztid: ROMÁN–MAGYAR FÖLDRAJZSZÓTÁR