Tartalomjegyzék 2010 PDF Nyomtatás E-mail

 

 

Rovatunkban a 2010-ben megjelent összes anyagunk megtalálható időrendben  márciustól decemberig.


A 2010-es számaink bemutatói: a Mustrák

* Március * Június * Szeptember


Tanulmányok

* Kovátsné Németh Mária: Márciusi Beköszöntő
* Kovátsné Németh Mária: Hazaszeretet és nemzettudat az 1920-as évek elemi iskoláiban
* Borbély Károly: A nemzeti öntudat harcosa, Madarász Viktor
* Varga Józsefné dr.: „Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag”
* Zimányi Árpád: Az anyanyelvi nevelés célja és feladatai

* Kovátsné Németh Mária: Júniusi Beköszöntő
* Dr. Demény Piroska: A mesetanítás lehetőségei az óvodában
* Kovátsné Németh Mária: Hagyomány és korszerűség a győri tanítóképzésben
* Varga Józsefné Dr.: Múltunk megtartó ereje
* Borbély Károly: Székely Bertalan európaisága és magyarsága
* Dr. Varga József: Betűvetés
* Várszeginé Gáncs Erzsébet: Népdaltanítás szerepe a tanítóképzésben

* Dr. Hoffmann Rózsa: A közoktatás előttünk álló feladatai
* Dr. Császtvay Tünde: Újragondolt nemzeti jelképeink, 2.
* Borbély Károly docens: „Békesség nektek...”
* Gróf Klebelsberg Kuno kultúrpolitikája
* Dr. Papp Z. Attila: Az amerikai magyar szervezeti élet és értelmezési lehetőségei

* Borbély Károly: Közel van az Isten - Ferenczy Károly művészetéről a Háromkirályok fényében
* Mészáros István: Középkori diák vigasságok
* Kovátsné dr. Németh Mária: A 125 éves győri Magyar Királyi Állami Tanítónőképző Intézet első igazgatója: Kasztner Janka
* Dr. Ozsváth Judit: Márton Áron ifjúságszervezői és folyóirat-szerkesztői tevékenysége
* Dr. Varga Józsefné: Magyar művelődéstörténeti értékek határon innen és túl
* Dávid Mária: Hungaricummá vált rajzfilmek a magyar órán
* Dr. Szőke Anna: A tehetség felismerésének színterei az óvodáskorban


Gyakorlatban

* Dr. Varga József: Gyakorló iskolai óravázlatok a tavaszi ünnepkörhöz
* Pathy Lívia: Feladatok a tavaszi ünnepekhez
* Lampert Bálint: Ötlettár a Madarak és Fák napi programhoz
* Demény Piroska: Drámával könnyebb az iskola

* Óravázlatok, tanítási órák tervezetei az Öveges Kálmán Gyakorló Iskolából. Válogatta: Dr. Varga József
* Népmese-feldolgozások, összeállította: Dr. Demény Piroska
- A só
- Mint a sót az ételben
- A rátóti csikótojás
* Dr. Demény Piroska: Drámával könnyebb az iskola (2. rész)
* Gedeon Márta & Joós Katalin: Könnyed nyári feladatok

* Lampert Bálint: Szeptemberi zöld napok – jeles napok
* Dr. Varga József összeállítása (ofő óra+ történelem óra) - óravázlatok
* Lampert Bálint összeállítása (Balogh Gizella, Pathy Lívia és csapata, Pathy Lívia) - óravázlatok
* Vetélkedők anyaga: Mészely József és Bojér Varga Szilvia

* Dr. Varga József: Karácsonyi ünnepkör - óravázlat-válogatás az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolából
* Pathy Lívia: Nyelvtani feladatok:
- Mit hozott a Mikulás?
- Nyelvtani gyakorlatok
* Demény Piroska: Drámával könnyebb az iskola (3., befejező rész)
* Dávid Mária: "Mesekínálta" lehetőségek


Műhelyek

*  Benedek Zsuzsa: ZIK
* Hegyeli Attila: Tíz éves a Csángó Oktatási Program
* Varga Béla: Kárpátaljai tankönyvhelyzet

* N. Fórizs Emília: A Krakkói Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke
* Dávid Mária: A poznani Magyar Szak
* Gedeon Márta: Magyar tanítás Varsóban
* Viola Lujza: Anyanyelvápolás a Délvidéken

* Ézsiás Anikó – Fehér Miklós: Csak egy kék virág
* Bálint Palmgren Oscar: A magyar harcos

* Tornay Krisztina Petra: Tündérkert - Előszó
* Komlóssy Gyöngyi: Tündérkert Erdélyben
* Nagy Éva Vera: Az elindulásról
* Nagy Éva Vera:  Beszámolók (a Kodály Zoltán műveltségi vetélkedő élményei)


Események

* Muhi Béla: Vajdasági események
Genius – a tehetséges diákokért
Kisiskolások fesztiválja
Akik a téli szünidőben is tanultak

* Tóth Ildikó: Svédországban történik
* Boross Katalin, Svédország: A Grundon jártam…

* Igazi színházat teremtettek: XI. Szórványszínjátszó találkozó
* Dr. Demény Piroska: Két neveléstudományi konferenciáról
Beszámoló a kolozsvári neveléstudományi konferenciáról
Vendégségben az ELTE-Műhelykonferencián
* Versmondó vetélkedő Bécsben: Verőfény
* Berze Gizella: Kisegítő tagozatos pedagógusok tanácskozása Zentán

* Tóth Ildikó: Köszönet

* Bakó Botond: Apáczai-évfordulók Erdélyben
* Fodor László: A X. magyar neveléstudományi konferenciáról
* Asztalos Morell Ildikó: Kétnyelvű, interkulturális gyerekrendezvények Uppsalában


Hírharang

* Urbán Imre előadása: Magyartanítás idegen nyelvű közegben
* Képzőművészeti pályázat gyermekek számára: A királylány férjhez megy
* Beszámoló A nyugati szórványban magyar nyelvet tanító és tankönyvíró pedagógusok 2009. április 4. és 2009.december 22. között tartott szakmai megbeszéléseiről
* Pályázati felhívás magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre a 2010/2011-es tanévre
* Magyar Tanár- és Óvodai továbbképzés Győrben a nyugati szórványban dolgozók részére.
::: Jelentkezési lap letöltése

 

Irodalom

* Péntek Erzsébet: A nélkülözhetetlen metafora és az iskola
* Málnási Ferenc: „A legnagyobb mesemondó” (185 éve született Jókai Mór)
* Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa (Beszély)
* Mondókák
* Kiolvasó
* Benedek Elek
::: Madárfiókák (vers)
::: Deszkavári királyfi (mese)
* Petőfi Sándor
::: A felhők
::: Anyám tyúkja
::: A Tisza
::: Tedd le bojtár, a subádat …
::: Csuklyában jár a barát …
* Jancsik Pál: Mit tanácsolsz, cinege (Versek gyermekeknek)
* Kányádi Sándor: A kisfiú, aki ibolyát látott (mese)
* Népmesék (válogatás Szőke Anna Néprajz az óvodában c. írásához)
::: A háziállatok beszéde
::: A pulyka beszéde
::: A szárnyasok királyválasztása
::: Az állatok nyelvén tudó juhász
::: A gulyás leánya
::: A rózsát nevető királykisasszony
::: Az égigérő fa
::: Az öreg halász és nagyravágyó felesége
* Környezetismereti foglalkozásokhoz ajánlott mesék és történetek
::: A Szél és a Nap
::: Nap, Hold, Szél
::: A tizenkét hónap
::: Veress Zoltán: Hóka meséje
::: Péterfy Emília: Az icegő-bicegő kis csacsi

* Gáspár János: 10 tanmese óvodásoknak
::: A kis gidó és a farkas
::: A gödölye és a farkas
::: A gyermek és a hold
::: A méhecske és a galamb
::: A gidócska a jégen
::: A róka és a szőlőfürt
::: A szendergő almácska
::: A fűkirálynő
::: A holló és a róka
::: Három pillangó
* Málnási Ferenc: „Úgy szeretem Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont.”
* Mikes kelemen: Törökországi levelek
::: 36. levél
::: 37. levél
* Nyári verscsokor
Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba
Arany János: A fülemile
Babits Mihály: Nyár
Csokonai Vitéz Mihály:
::: Oskolai vacatio
::: Az aratás
József Attila: Nyár
Kosztolányi Dezső: A napraforgó, mint az őrült
Petőfi Sándor:
::: A nap
::: Fekete kenyér
::: Kicsapott a folyó
::: Mi kék az ég
::: Piroslik a kecskerágó
Reményik Sándor: Augusztus, nyárutó
Reviczky Gyula: Az erdő
Tompa Mihály: Népdalok, I.
Tóth Árpád: Június 21

* „Az iskoláig mind futva mentem…” – iskolakezdés a magyar irodalomban
- Gaál Mózes: Első ábécés könyvem
- Benedek Elek: Mostan pedig megyek az iskolába…
- Gárdonyi Géza: Az iskola
- Tömörkény István: Pusztai iskola
- Kovács Dezső: Fellépek a kollégium színpadára
* Málnási Ferenc:  „Hová repül az ifjúság”
* Válogatás a 125 éve született Kosztolányi Dezsőtől
- Önéletrajz-töredékek
- Üllői-úti fák
- Őszi reggel
- Szeptember elején
- Októberi táj
- Késő ősz a ludasi pusztán
- Vörös hervadás
* „Csínom Palkó, Csínom Jankó” – válogatás a kuruc költészetből
- Kosztolányi Dezső: A kuruc költészetről
- Málnási Ferenc: Csínom Palkó (a háromszáz éves kuruc győzelmi táncdalról)
- Csínom Palkó – dalszöveg kottával és Cseh Tamás - Cserhalmi Gyögy előadásában
- Csínom Palkó – versszöveg
- Rákóczi végső búcsúzó éneke
- Őszi harmat után …
- Rákóczi-nóta
- Balogh Ádám nótája + dallam 1913-ból
* Kakóca és Jércike – tanmesék óvodásoknak Gáspár János gyűjtéséből
- Az egér farkincája
- A macska és a három kutya
- A róka, a kis madár és az agár
- A napsugarak
- A róka és a kecskebak
- A keserű liszt
- A beteg oroszlán
- A kakas, a kutya és a róka
- A sas, a varjú és a teknősbéka
- Kakóca és Jércike

DECEMBER
* Dsida Jenő: December – A gyermek dicsérete (Kalendárium szonettekben)
* 200 éve született Vörösmarty Mihály
* Gyulai Pál: Vörösmarty Mihály életrajza (részletek)
„Vörösmarty Mihály született 1800. dec. 1-én délután négy órakor, Pusztanyéken …”
„…folyvást dolgozott, s mindinkább ébredezett írói becsvágya.”
„Az 1848-iki nagy változást lelkesüléssel fogadta”
„Az irodalom helyett a kertészet- és szőlészetnek élt…”
*Karácsony napján: „…a nap, melyen a világ megváltója született.” (a Vasárnapi Ujság 1888. december 23-i számából)

::: Téli versek kicsiknek és nagyoknak
* Dsida Jenő: December
* Király László: December
* Juhász Gyula: Karácsony felé
* Arany János: Év utolján, 1852
* Pósa Lajos: Hahó! Hahó!
* Szép Ernő:
* Farkas Árpád: Lép a tél, a nagy vadász
* Babits Mihály: Szőlőhegyen télen

JANUÁR
* Dsida Jenő: Január – A tél dicsérete (Kalendárium szonettekben)
* Kosztolányi Dezső: Újév áldott hajnala percen…(részlet, Nyugat, 1923. január 1.)
* Petőfi Sándor:
Pusztán születtem
Téli világ
Egy telem Debrecenben
Füstbe ment terv
Egy estém otthon
A téli esték
Tél végén
* Móra Ferenc: A szánkó

FEBRUÁR
* Dsida Jenő: Február – A tél dicsérete (Kalendárium szonettekben)
* József Attila: Altató
* Bársony István: Az állatok küzdelme télen
* Gáspár János: 10 tanítómese
A hólyag, a szalmaszál és a tüzes üszök
A farkas, a kecske és a káposzta
A farkas és a bárány
Lusta Gyurka
A róka és a gólya
A jó madarak
A felfuvalkodott béka
A kis malac és a farkasok
A falánk tyúkocska
A róka a galambdúcban

Honismeret

HONALAPÍTÁS  – CSATÁK – ÚJ HIT
* Móra Ferenc:
::: Pereszka futása
::: Egerek mezeje
* Jókai Mór:
::: Az első csaták
::: Lehel kürtje
::: A szent tűz és a szent víz

1848 MÁRCIUSA
* Mikszáth Kálmán: A nagy nap (Részlet a szerző Jókai Mór élete és kora c. művéből)
* Jókai Mór: Az én színpadi életem (Részlet a szerző önéletrajzi írásából)

* Útiképek
Gaál József: Az Alföld képe
Petőfi Sándor:
::: Az Alföld
::: Útilevelek
Szent Anna tava (Népmonda)
Jókai Mór: Úti emlékek
* Nagy magyarokról
Benedek Elek: Kölcsey Ferenc (részlet)
* Mátyás királyról
Heltai Gáspár: Milyen ember volt Mátyás király?
N. Császi Ildikó: Mátyás király könyvtára
Mátyás király meg a kolozsvári bíró
Egyszer volt Budán kutyavásár
Az okos leány
A három kérdés
* László királyról
Móra Ferenc: Egerek mezeje
Benedek Elek: Szent László pénze
Szent László és a kun
Szent László és nemesei
Szög
* Emlékezzünk Trianonra!
Babits Mihály:
::: Erdély
::: Hazám!
József Attila: Nem, nem, soha!
Juhász Gyula: Trianon
Kosztolányi Dezső:
::: Magyar romokon
::: Könnyek koldusa
* Látogasd meg az Országházat!

* Útiképek
::: Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül
::: Széchenyi István: Balaton
* Jókai Mór: Attila (válogatás a szerző A magyar nemzet története regényes rajzokban c. művéből)
::: Az ősi vallás
::: Nimródtól Attiláig
::: Attila
::: A cataluniai tér
::: A Detre-monda
::: A legszebb halál
::: Új rokonok
* Mátyás királyról
::: Kelemen Lajos: Mátyás király születési háza
::: A káposztás hús
::: Az udvari esküdtek
::: A szerencsés játékos
::: Magyar Balázs
::: Mátyás király sírverse
* A Himnusz születése
::: Gárdonyi Géza: A Szózat meg a Himnusz
::: A Himnusz születése
* Nagy magyarokról
::: Benedek Elek: Kölcsey Ferenc (folytatás)
* Emlékezzünk!
::: Pósa Lajos: Az aradi ünnep

* Oláh Miklós: Hungária (részlet)
* Oláh Miklósról
* Halászy József: Szatmár

* Vörösmarty Mihály: Három eszme
* Petőfi Sándor: Honfidal

*Jókai Mór
- Az Amazon
- Az első koronázás Magyarországon

*Krúdy Gyula
- A Holicsi út
- Harang György, a kuruc vezér
- Rákóczi harangja

* Ady Endre: A Rákóczi vén harangja
* Málnási Ferenc: Pro patria et libertate
* Benedek Elek: Nagy magyarok élete – Kölcsey Ferenc (folytatás)

 

Zene

* Petres Csaba: Lipem, lopom a szőlőt (gyermekdalok és -játékok; 3. rész)
* Balogh Mária, Czikó Gabriella: Az óvodai zenei nevelés módszertana (1. rész)

*  Petres Csaba: Lipem, lopom a szőlőt (gyermekdalok és -játékok; 4. rész)
* Balogh Mária, Czikó Gabriella: Az óvodai zenei nevelés módszertana (2. rész)

* Petres Csaba: Lipem, lopom a szőlőt. Gyermekdalok és gyermekjátékok, 5. rész
* Ki volt Erkel Ferenc? (a zeneköltő születésének 200-ik évfordulójára)
* Balogh Mária – Czikó Gabriella: Az óvodai zenei nevelés módszere (folytatás, 3. rész)
* Baka Judit: Hangok a zenében (fejtörők, nyelvi játékok)

* Karácsonyi dalok Gáspár Anna (ének) és Gáspár Attila (citera) előadásában
- Rossz a Jézus kis csizmája
- Mennyből az angyal
- Tehozzád teljes szívből
* Balogh Mária – Czikóné B. Gabriella: Az óvodai zenei nevelés módszertana – A dalanyag kiválasztásának szempontjai (folytatás, 4. rész)
* Petres Csaba: Lipem, lopom a szőlőt. Gyermekdalok és gyermekjátékok (folytatás, 6. rész)

 

Néprajz

* Szőke Anna: Népszokások az óvodában (A szerző Elszaladt a kemence című könyve alapján)
::: Március – Bőjtmás hava
::: Április – Szent György hava
::: Május – Pünkösd hava
* Keszeg Vilmos: Műfajiság a folklórban (Részletek a Magyar népi kultúra című tankönyvből)
* Tóth Ildikó: Tavaszi ünnepnapok (Majdnem mese unokámnak)

* Nyári mondókák, versek, kiszámolók
* Szőke Anna: Népszokások az óvodában (A szerző Elszaladt a kemence  című könyve alapján)
::: Június - Szent Iván hava
* Keszeg Vilmos: Műfajiság a folklórban (2. rész)

* Óvodásoknak
Ülök a deresre
Mese, mese mátka
Balaton mellett nyaraltam
Három szabó legények
* Kisiskolásoknak
Baka Judit: Magyar népi játékok, 1. rész
* Középiskolásoknak
Keszeg Vilmos: Műfajiság a folklórban (folytatás)
A Ződ király fia (Népmese a Műfajiság a folklórban c. íráshoz)
* ... és tanítóképzősöknek
Hermann Ottó: A pákász

* Baka Judit: Magyar népi játékok – Mozgásos játékok párbeszéddel (folytatás)
* Keszeg Vilmos: Műfajiság a folklórban – Igaztörténetek (folytatás)
* A burgonya Magyarországon (a magyar anekdotakincsből)
* Kósa László:
- Hogyan került Magyarországra a burgonya?
- A kandalló
- Ezermesterek
- A székelykapu


Nyelvművelő

* Baka Judit: Hangok házunk táján. Nyelvművelő játékok, fejtörők kicsiknek és nagyoknak (3. rész)
* Demény Piroska, Szilágyi Mária: Szavak kincsesháza. Játékos nyelvi feladatgyűjtemény 10–15 évesek számára (1. rész)
* Péntek János: Beszélési szokások (előző számunkban megkezdett rész folytatása)
* Szilágyi N. Sándor: Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (3. rész)
* Zimányi Árpád:
::: Nyelvhelyesség: Szavak és állandó szókapcsolatok helyes használata
::: Nyelvhelyességi gyakorlatok: Szavak és szólások helyes használata
* Zsemlyei János: A mai magyar nyelv szókészlete (4. rész)

*  Baka Judit: Hangok a természetben. Nyelvművelő játékok, fejtörők kicsiknek és nagyoknak
* Cs. Nagy Lajos: Barangolások a rövidítések birodalmában
* Demény Piroska, Szilágyi Mária: Szavak kincsesháza. Játékos nyelvi feladatgyűjtemény 10–15 évesek számára (folytatás)
* Málnási Ferenc: Kazinczy Ferenc és a nyelvújítás
* Péntek János: A nyelvhasználat társadalmi szabályozása. Csoport- és rétegnyelvek (folytatás)
* Szilágyi N. Sándor: Miért érthetjük jól egymás szabályait? Nyelvtani kiskalauz (folytatás)
* Zimányi Árpád
::: Nyelvhelyesség: Szavak és állandó szókapcsolatok helyes használata (folytatás)
::: Nyelvhelyességi gyakorlatok: Szavak és szólások helyes használata (folytatás)
* Zsemlyei János: A szóképzés és a szóalkotás. Szókészleti változások (folytatás)

* Baka Judit: A közlekedési eszközök hangjai. Nyelvművelő játékok, fejtörők kicsiknek és nagyoknak
* Demény Piroska, Szilágyi Mária: Szavak kincsesháza. Játékos nyelvi feladatgyűjtemény 10–15 évesek számára (folytatás)
* Szilágyi N. Sándor: Az alárendelő és mellérendelő mondatbeli viszonyokról. Nyelvtani kiskalauz érettségizőknek (folytatás)
* Péntek János: Társadalom és nyelv (folytatás: Kétnyelvűség. Kölcsönzés. Kultúra és nyelv)
* Zimányi Árpád
– Nyelvhelyesség: Szavak és állandó szókapcsolatok helyes használata (folytatás: Idegen szavak. A fiatalok nyelvhasználata. A köznyelv eldurvulása. A névadás kérdései)
– Nyelvhelyességi gyakorlatok: A szószaporítás esetei
* Zsemlyei János: A mai magyar nyelv állandósult szókapcsolatai. Frazeológia (folytatás)

* Demény Piroska, Szilágyi Mária: Játsszunk szavakkal, betűkkel! (Játékos nyelvi feladatgyűjtemény 10–15 évesek számára, folytatás)
Javítókulcs őszi számunk gyakorlataihoz
– Javítókulcs téli számunk gyakorlataihoz (a téli szám megoldásait márciusban közöljük)
* Zimányi Árpád
– Nyelvhelyesség: Alaktan (Szóalkotásmódok: szóösszetételek, szóelvonás, szórövidülés)
– Nyelvhelyességi gyakorlatok: Az igék és az igekötők (Felszólító mód – kijelentő helyett; Mégis kell a felszólító mód! A felszólítás egyéb eszközei; Mondanák vagy mondanék?)
* Jancsó Miklós: A beszédtechnika (A beszédtechnika fontosságáról; beszédtechnikai elvárások, hangsúly, hangerő, tempó,  mimika …)
* Szilágyi N. Sándor: Mire jó az első és második személy? (Nyelvtani kiskalauz érettségizőknek, folytatás)


Gyermeklapok

Cimbora
Irka
Jó Pajtás
Napsugár
Reverinda
Szivárvány
Tücsök

 

Ajánló

* Kiss Gabriella - Molnár Ilona: Jó szórakozást magyarul!
* Málnási Ferenc: Hegedűs Imre János: Benedek Elek monográfia
* Málnási Ferenc: Hantz Lám Irén: Torockó, Torockószentgyörgy
* Komoróczy György:  Édes anyanyelvünk

* Málnási Ferenc: Bardócz Orsolya – Nagy Nándor: Benedek Elek emlékalbum
* Lengyel Ferenc: Legyen állandóan jelen (Toró Jolán és Tánczos Ibolya A beszédfejlesztés tanítói kézikönyve)
* Tallózás magyar pedagógiai lapokból
* A Magyar Naplót Rosonczy Ildikó mutatja be és ajánlja az Őrszavak olvasóinak

* Tallózás magyar online pedagógiai  lapokból

* Tallózás magyar online pedagógiai lapokból, szeptember

* Tallózás magyar online pedagógiai lapokból, december
* Gedeon Márta: Molnár Zsolt – Molnárné Czeglédi Cecília: A tiszta magyar nyelv kincseinek megőrzése és tanítása
* Gedeon Márta: Jövőnk a tét


Könyvespolc

* Daloskönyv