2013/Nyár_Nyelvművelő PDF Nyomtatás E-mail

 

Játékos nyelvi feladatok

 

Demény Piroska – Szilágyi Mária: A mondat és a szöveg (4. rész)

 


Zimányi József: Nyelvhelyesség


Szórendet a szórendben! (Gyakorlatok a Vonatkozó névmások című íráshoz)

 

Mondatrészek helyes használata – Alanytévesztés

 

Mondatrészek helyes használata – Alany és állítmány egyeztetése

 

Alany és állítmány egyeztetése – Gyakorlatok

 


Nagy Emma: A beszédhang és a hangképzésNagy Kálmán: A magánhangzók és a mássalhangzók (Kapcsolódó vers: Kosztolányi Dezső Ilona az Irodalom oldalon) 

 

 

 

 

1. Márciusi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2013-ban
2. Az elmúlt évek anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók