2013. január 19-én választási közgyűlés

Az FME megtartotta választási közgyűlését 2013. január 19-én 15:00 órakor a Magyar Kulturális és Tudományos Intézetben (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki).

Szabályzatunk szerint a azoknak is tagsági státusza, ill. szavazati joguk van, akik a 2012-es esztendőben fizettek FME tagdíjat.

Napirendi pontok a "Bővebbben" linkre katttintva... 

1./ A közgyűlés megnyitása
2./ A közgyűlés elnökének, titkárának, jegyzőkönyvi ellenőrének és
szavazatszámlálójának megválasztása
3./ A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása
4./ A napirend jóváhagyása
5./ A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek
megtárgyalása. Az éves tevékenység értékelése
- 5.a / Más finnországi magyar szervezetek részéről meghívottak felszólalása az FME tevékenységének értékelésével kapcsolatban.
6./ Felelősség-felmentési döntések
7./ A tárgyévi működési terv jóváhagyása. A költségvetési és kiadási
tervezet, valamint a tagságí díjak megállapítása
8./ Kétévente az új vezetőségi tagok és póttagok megválasztása, valamint
évente a megüresedő vezetőségi teendőkbe új tagok és póttagok megválasztása - az új vezetőség a Magunkról/Vezetőség lapon látható
9./ Két költségvetési ellenőr és egy pótellenőr választása
10./ Pártolótagok és tiszteletbeli tagok jóváhagyása
11./ Más, egyéb ügyek
12./ A közgyűlés bezárása