2013. december 12. FME 20. születésnap - a Berka együttes koncertje

Beszámoló az FME megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozatról

  • December 12-én a Magyar Kulturális Intézetben ünnepelte az Finnországi Magyarok Egyesülete fennállásának huszadik évfordulóját. Szép számú közönség gyűlt össze – magyarok és finnek –, hogy megemlékezzék az egyesület létrejöttéről!

Richly Gábor, az intézet igazgatója nyitotta meg az estet, üdvözölve a meghívottakat és más vendégeket. Ismertette az est programját, majd röviden méltatta az FME szerepét az itt élő magyarok életében, valamint az együttműködést a Kulturális Intézettel - kiváltképp az utóbbi egy esztendőben. Ezután Litkey István, aki maga is személyesen jelen volt az itt élő magyarok 21 éve történt összejövetelén, röviden fölelevenítette a történteket.


Azon az esten id. Csoóri Sándor – a Magyarok Világszövetsége akkori elnöke – beszámolt finnországi meghívásának okáról, mesélt annak eseményeiről, a magyarországi rendszerváltásról, majd egy kötetlen beszélgetés alakult ki. Az esten részt vett az itt élő magyarok karizmatikus személyisége, Rácz Pista bácsi is. A beszélgetés során felvetődött, hogy miért nincs az itt élő magyaroknak – hasonlóan más országokhoz – egyesülete. Csoóri Sándor roppant egyszerű választ adott: „tessenek alapítani"! Így indult az egész, s egy esztendőre rá meg is alakult az egyesület abból a célból, hogy az addig spontánul találkozgató, önállóan szervezkedő itt élő magyarokat egy közösséggé összefogja. Megfogalmazódott mint alapelv, hogy a magyarság legfontosabb pillére a család s tágítsuk ki a fogalmat úgy, hogy az itt élő külhoni magyarság egy nagy család legyen. Rögzítődött az is, hogy az egyesület feladatának tekinti a magyar nyelv, a magyar kultúra és a magyar hagyományok ápolását. Ebben a szellemben szeretne működni.

Az elmúlt évek ezt a törekvést igazolták, s a jövőben is ezen szeretne munkálkodni. Végül név szerint felsorolta a húsz esztendő alatti elnökök és vezetőségi tagok neveit.

Elnökök (időrendi sorrendben): Dr. Kárász Imre, Ilkka Firon, Lukácsfy Kristóf, Kurucz Zoltán, Tanító Béla, Lukácsfy Kristóf, Nagy Gábor, Karancsi Mária

Vezetőségi tagok (abc sorrendben): Bálint Bea, Dávid István, Gálfi István és Irénke, Halász Béla, Halonen Hajnalka, Hiekkanen Ildikó, Makkai Mihály, Panigai Emilia, Pásztor D. Ágnes, Simon Csaba, Strasszer Boglárka, Sundberg Zsuzsa, Szemerédi Zsuzsa, Szilágyi Sándor, Szűcs Áron, Vajda András

Befejezésképpen jó egészséget, töretlen erőt kívánt az egyesület vezetôségének jövőbeni munkájához, megköszönve az előző vezetőségi tagok és egyesületi tagok munkáját, s egyben felkérte a jelenlévőket, hogy fél perc néma fölállással emlékezzenek a közben eltávozottakról.

Ezután Karancsi Mária jelenlegi elnök szólt néhány ḱöszönő szót az előző vezetőség munkájáról, valamint méltatta a közel egy éve kialakult kitűnő kapcsolatot a Kultúrintézettel, bízván abban, hogy ez az egymást segítő, közös ügyért végzett munka a jövőben is folytatódik.

Végezetül bejelentette az est magyarországi vendégeit, a Berka együttest, akik színvonalas kitűnő előadóestet tartottak, a jelenlegi határainkon belüli és kívüli magyar tájegységek népzenéjéből, fűszerezve ezt azzal, hogy a zenészek egyike-másika illusztrálta, hogyan is táncolnak némelyik népzenére. Az együttes nagy élményt szerezett az est vendégeinek, akik visszatapsolással ki is fejezték hálájukat!

  • Másnap, december 13-án a jubileumi ünnepség másnapján, a leppävaarai Albergin Kartanóban élőzenés tánhcáz volt a Berka együttes résztvételével. Este hét órára volt meghirdetve, egy órával későbbre, mint általában szokás itt. Aggódni kezdtünk, mert lassan szállingóztak az emberek. Egy kis pálinkázással enyhült a feszültség, a zenészek is feloldódtak, hiszen picit izgultak, milyen is lesz ez a táncház külföldön. Odahaza jelenleg az egyik legnépszerűbb táncház az övék, de az odahaza van! Aztán hét után lassan megtelt a terem s elkezdődött a tánc! Fantasztikusra sikeredett az este. Mintegy hatvan-hetven résztvevő – magyarok és finnek – több órán keresztül járták a moldvai csángók, a székiek, a mezőségiek, a nyárádmentiek táncait. Felejthetetlen élmény volt mindenki számára! Majd' éjfél lett, mire elindultunk hazafelé.
  • Harmadnap, december 14-én délután a Magyar Nagykövetségen volt állófogadás a húsz éves egyesület tiszteletére. Nagykövet Úr fogadta a vendégeket, majd megnyitotta az estet, méltatva az egyesület munkáját.

Bihari Szabolcs a NYEOMSZSZ, valamint a svédországi magyarok (SMOSZ) üdvözletét hozta, megemlítve a külhoni magyar egyesületek jelentőségét. Kitért arra, hogyan segítették a svédországi magyarok az alakuló FME-t. Végül a NYEOMSZSZ nevében három emléklapot adott át, név szerint Nagy Gábornak, Lukácsfy Kristófnak és Karancsi Máriának. A felsoroltak röviden megköszönték az elismerést, Nagy Gábor egyben átadta az észtországi magyarok üdvözletét is az évforduló alkalmából. (Lukácsfy Kristóf akadályoztatás miatt nem volt jelen a fogadáson.) A hollandiai magyarok jókívánságait Urbán Ákos és felesége hozta el. Ajándékként - nagy taps közepette - egy nagy holland sajtot adott át az egyesület jelenlegi elnökének, Karancsi Máriának.

Ezután következett a Berka együttes mintegy félórás koncertje. Egy gyönyörű moldvai csángó adventi énekkel indítottak! Valami gyönyörűséges volt! Az ember hátán futkosott a hideg, olyan szép volt. Most csak a moldvai és gyimesi csángók népzenéjét szólaltatták meg virtuóz módon. Fantasztikus furulyajátékot hallhattunk. Természtesen itt is óriási sikere volt a zenészek „beugrásának" táncosként!

Majd következett az otthonról érkezett szakács csodálatos alkotásainak próbája, az ételek elfogyasztása! Tökéletes volt!! Köszönet érte! Ritkán adódik alkalom ilyen eredeti ízeket megkóstolni!

Még aznap, a fogadás után összejöttünk Matinkylä-ben, ott, ahol a táncház is van minden pénteken. Az összejövetel célja beszélgetés volt. Ettünk-ittunk, beszélgettünk. Egy kicsit danásztunk is, meg táncolgattunk is csak úgy finoman.

Itt kell megemlíteni Veres Zolit, aki az egész rendezvénysorozat egyik jelentős szereplője volt a háttérben. Ő szerzett a Berka együttes számára dobot (moldvai csángó zenékhez), valamint nagybőgőt, illetve saját ütőgardonját is kölcsönözte (gyimesi csángó zenékhez). Nemcsak szerezte s kölcsönözte, hanem szállította is ezeket a hangszereket. Emellett még be is ugrott egy kis muzsikálásara a táncházban (koboz). Hálás köszönet érte!

  • Negyednap, dec. 15-én délután a Berka együttes Tamperében tartott koncertet, majd táncházat. A siker hasonló volt a Helsinkiben tartottakhoz.

Köszönjük az együttes részvételét az ünnepség sorozaton. Kitűnő minőségi zenével ajándékoztak meg minket. Mivel mind a gyimesi, mind a moldvai csángók messze élnek a jelenlegi határainktól, de még a Mezőségtől is, így meglehetősen ritkán hallható, régi magyar népzenét hoztak el hozzánk. Hálás köszönetünk érte! Reméljük, hogy egyszer–egyszer sikerül még eljutniuk hozzánk!

Litkey István

Berecz Kata fotói

Eredeti meghívó és plakát a "Bővebben" link után.

Idén ünnepli a Finnországi Magyarok Egyesülete alapításának 20. évfordulóját. Ennek alkalmából december 12-én, 18 órától a Berka együttes népzenei koncertje lesz a Magyar Kulturális és Tudományos Intézetben (Helsinki, Kaisaniemenkatu 10.), a belépés ingyenes.