2014. január 18. FME közgyűlés

Az FME évi közgyűlése 2014. január 18-án 15:00 órakor volt a Magyar Kulturális és Tudományos Intézetben (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki), 15-en vettünk részt. 

Jegyzőkönyv, a tamperei közösség beszámolója, pénzügyi beszámoló és fotók linkelve.

Szabályzatunk szerint azoknak is tagsági státusza, ill. szavazati joga van, akik a 2013-as esztendőben fizettek FME tagdíjat.

Napirendi pontok:

1./ A közgyűlés megnyitása
2./ A közgyűlés elnökének, titkárának, jegyzőkönyvi ellenőrének és szavazatszámlálójának megválasztása
3./ A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása
4./ A napirend jóváhagyása 
5./ A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek megtárgyalása. Az éves tevékenység értékelése
6./ Felelősség-felmentési döntések
7./ A tárgyévi működési terv jóváhagyása. A költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagsági díjak megállapítása
8./ Évente a megüresedő vezetőségi teendőkbe új tagok és póttagok megválasztása - a vezetőség a Magunkról/Vezetőség lapon látható
9./ Két költségvetési ellenőr és egy pótellenőr választása
10./ Pártolótagok és tiszteletbeli tagok jóváhagyása
11./ Más, egyéb ügyek
12./ A közgyűlés bezárása