2015. január 17-én tisztújjító közgyűlés

Az FME tisztújjító közgyűlését 2015. január 17-én 15:00 órakor tartotta a Magyar Kulturális és Tudományos Intézetben (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki), 20 fő részvételével. A választott új vezetőség listája itt található.

Napirend:

1./ A közgyűlés megnyitása
2./ A közgyűlés elnökének, titkárának, jegyzőkönyvi ellenőrének és szavazatszámlálójának megválasztása
3./ A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása
4./ A napirend jóváhagyása 
5./ A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek megtárgyalása. 
5.a./ Az éves tevékenység értékelése, a tamperei közösség beszámolója, magyar oktatás
6./ Felelősség-felmentési döntések
7./ Más, egyéb ügyek 1. – választás előkészítés 
8./ Az új elnök, vezetőségi tagok és póttagok megválasztása 
9./ A tárgyévi működési terv jóváhagyása. A költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagsági díjak megállapítása
10./ Két költségvetési ellenőr és egy pótellenőr választása
11./ Pártolótagok és tiszteletbeli tagok jóváhagyása
12./ Más, egyéb ügyek 2.
       farsang: február 7.
       szavalás: április 11 (vagy 18.) az MKTK foglaltsága szerint
13./ A közgyűlés bezárása