FME közgyűlésének jegyzőkönyve 2017

JEGYZŐKÖNYV

A Finnországi Magyarok Egyesületének 2017. évi közgyűléséről (21. éves közgyűlés)

Időpont:                             2017. január 14. 14:00 órai kezdettel

Helyszín:                           Magyar Kulturális és Tudományos Központ,

Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

Jelenlevő FME tagok száma:                                      35 fő

Jelenlevő meghívottak / vendégek száma:                   1 fő

Szavazásra meghatalmazást adott:                                  5 fő (csatolva)

Napirendi pontok: 

 1. A közgyűlés megnyitása
 2. Richly Gábor, a Balassi intézet igazgatója és Szalay-Bobrovniczky Vince nagykövet köszöntője
 3. A közgyűlés levezető elnökének, titkárának, két jegyzőkönyvi ellenőrének és szavazatszámlálójának megválasztása
 4. A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása
 5. A napirend jóváhagyása
 6. Beszámoló a 2016. év munkájáról
 7. A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek megtárgyalása.
 8. Az éves tevékenység értékelése
 9. Felelősség-felmentési döntések
 10. A tárgyévi (2017) működési terv jóváhagyása. A költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagsági díjak megállapítása
 11. Alapszabály módosítása
 12. Az FME új elnökének megválasztása
 13. Az FME vezetőségi tagjainak és póttagjainak megválasztása
 14. Régióképviselők választása
 15. Két költségvetési ellenőr választása
 16. Pártoló tagok és tiszteletbeli tagok jóváhagyása
 17. Más, egyéb ügyek
 18. A közgyűlés bezárása
 19. A zsúr kezdete

1. A közgyűlést Jelinkó Árpád, az FME elnöke nyitotta meg.

2. Richly Gábor, a Magyar Kulturális és Tudományos Központ igazgatója és Szalay-Bobrovniczky Vince magyar nagykövet mondott köszöntőt. Mindketten gratuláltak az elvégzett munkához és további segítséget ígértek a jövő terveinek megvalósításához.

Az MKTK vezetője örömmel konstatálta, hogy az FME megpróbál igazi ernyőszervezetté válni, amely támogatná a helyi szerveződések kezdeményezéseit, segítené az információáramlást, a magyar anyanyelv és kultúra megőrzését.

Nagykövet úr ismertette a követség néhány tervezett programját, és meghívta a jelenlévőket a magyar kultúra napja követségi rendezvényére.

3. A közgyűlés levezető elnöknek Nagy Gábort, jegyzőkönyvezetőnek Juhos Botondot, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Ojala Sinikkát és Németh Lajost, szavazatszámlálóknak Huotari Olgát és Sándor Flóriánt választotta meg.

4. A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása

A levezető elnök, Nagy Gábor megállapította, hogy a közgyűlés az FME alapszabálya valamint a finn egyesületi törvény értelmében törvényes és határozatképes, mivel a tagság időben értesítést kapott a közgyűlés időpontjáról E-mailen keresztül és a tagság több mint 10 %-a jelen van. (A 101 szavazatra jogosultból a 35 jelenlévővel és az 5 meghatalmazott szavazattal a közgyűlés 40 fős szavazó létszáma messze meghaladta a minimálisan szükséges 11 főt.)

5. A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

6. Beszámoló az FME 2006. évi működéséről

 • Jelinkó Árpád megtartotta az FME 2016-os tevékenységéről szóló beszámolóját, amit a tagság már a meghívó mellékleteként is megismerhetett. (Lásd elvégzett munka listája – mellékelve.)
 • Halonen Hajnalka, a Tamperei közösségi képviselője megtartotta a 2016-os tevékenységéről szóló évi beszámolóját. (A beszámolók szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

7.  A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek jóváhagyása.

 • Székely Balázs pénztáros megtarozta a 2016-os évi pénzügyi beszámolóját. (Lásd mellékelve.)
 • Heiler István felolvasta a pénzügyi ellenőrök jelentését. A könyvelést rendben találták.

8. A közgyűlés 30+5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a megtartott beszámolókat.

9. Felelősség-felmentési döntések

     A jelenlevők a vezetőséget a felelősség alól egyhangúan felmentették.

10. A tárgyévi működési terv jóváhagyása. A költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagsági díjak megállapítása

Jelinkó Árpád bemutatta a 2017-es év működési tervezetét (csatolva). Felhívta a figyelmet a közelgő programokra (farsang, hegymászó előadás).

A közgyűlés egyhangúan jóváhagyta a tárgyévi működési tervezetet.

Tagsági díj 2017-re: A közgyűlés a jelenlegi tagsági díjakat (20 euró Nagy-Helsinki környéke, 15 euró távolabbi települések lakói és 10 euró a diák és nyugdíjas) a közgyűlés helyben hagyta.

11.  Alapszabály módosítása

Jelinkó Árpád ismertette a javasolt alapszabály módosításokat. Ezek röviden:

 • A vezetőség minimum 5, maximum 9 főből állhat.
 • Az alábbi kiemelt feladatkörök megnevezése változik: szervezőtitkár helyett titkár, kimarad a gazdaasszony megnevezés.
 • Ezeken kívül a közgyűlés még 1-3 póttagot is választ.
 • Lesznek régió képviselők. A régiók képviselőiről a közgyűlés dönt. Ők a vezetőség munkájában tanácskozási joggal vehetnek majd részt.
 • Kikerült az alapszabályból, hogy a vezetőségi tagok adott tisztséget csak 2 választási időszakban (4 évig) tölthessenek be folyamatosan.
 • Az egyesület hivatalos kapcsolataiban a finn mellett a magyar nyelvet is használja.
 • Pontosításra került, hogy hogyan kell kiszámítani a közgyűlés döntőképességét – a fizető családok 10 %-a +1 fő szükséges a határozatképességhez, de szavazni mindkét felnőtt családtag szavazhat..
 • Néhány stílusbeli (szövegezési) módosítás is történt.

A javasolt módosításokat a közgyűlés egyben, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megszavazta.

Megjegyzés: Az új alapszabály akkor lesz hatályos, ha azt a finn regisztrációs szerv (PRH) ezt bejegyezte. Az alapszabály mellett a vezetőségben és aláírási jogban történt változásokat is be kell jegyeztetni.

12. Elnök megválasztása A közgyűlés az elnöki tisztre a következő jelöléseket tette: Jelinkó Árpád, Siket-Szász Csaba (nem vállalta), Nagy Gábor (nem vállalta) A közgyűlés 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül Jelinkó Árpádot újraválasztotta az egyesület elnökének.

13-14. Vezetőségi tagok, póttagok megválasztása és régiós képviselők felkérése. Az FME leköszönt vezetősége az alábbi személyeket javasolta a vezetőségbe. A javasolt személyek előzetesen elfogadták a jelölést:

 • Vezetőségi tagok: Bakos Zsuzsanna, Bara Lehel, Dáné József, Halonen Hajnalka, Huotari Olga, Sundberg Zsuzsanna, Székely Balázs, Vilisics Ferenc
 • Póttagok: Juhos Botond, Heiler István, Kismartoni Marcell
 • Régió-képviselök: Oulu régió: Pente Bernadett, Seinäjoki –Vaasa: Csavajda Renáta, Turku régió: Ojala Sinikka, Tampere régió továbbra is Halonen Hajnalka

A közgyűlésen Gálfi Istvánt is vezetőségi tagnak jelölték, aki a jelölést nem fogadta el.

A javaslatokat a közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta.

15.  Két pénzügyi ellenőr és egy pótellenőr megválasztása

     A közgyűlés a következő jelöléseket tette:

 • Pénzügyi ellenőrök: Heiler István és Liebe János
 • Pótellenőr: Poczai Péter.

A javaslatokat a közgyűlés egyhangúan megszavazta.

16.  Pártoló tagok és tiszteletbeli tagok megválasztása

A közgyűlés Szalay-Bobrovniczky Vincét, Magyarország helsinki nagykövetét tiszteletbeli tagjává fogadta.

17.   Más, egyéb ügyek: 

 • Felmerült: Az egyesület vezetősége vizsgálja meg, hogy az FME által szervezett programokon szükséges-e felelősségbiztosítást kötni, vagy a meghívóban értesítse a résztvevőket, hogy a programon saját felelősségre vesznek részt.
 • Kérdésre válaszul az egyesület elnöke elmondta, hogy éves működési költségre csak egy magyarországi pályázaton pályázunk, mert az ilyen jellegű pályázatok kizárják egymást. Ettől függetlenül egy-egy programra kérhetünk egyszeri, helyi támogatásokat.
 • A hagyományos Gulyás Grand Prix idei dátuma 2017. augusztus 19 szombat.
 • A finn statisztikák szerint Közép-Finnországban (Seinäjoki-Vaasa vonzáskörzetében) kb. 500 fő magyar él. Terv az, hogy szervezzünk olyan programokat, ami az ott élők számára is elérhetőek lesznek (Pl. buszkirándulás, bográcsozás, amin a helsinki-környéki tagok is részt vehetnének).
 • További programötletek: Látogatás olyan helyekre, ahova egyénileg nem tudunk bejutni (vantaai szemétégető, Aalto egyetem elektromos önvezető busz labor, okos város – okos otthon labor, faipar: cellulóz új felhasználási lehetőségei).
 • Rendszeres sportolás (pl teremfoci): Kismartoni Marcellt felkérte a közgyűlés, hogy vizsgálja meg ennek a lehetőségét és mérje fel az igényeket.
 • Kiegészítés a tiszteletbeli tagsághoz: a tiszteletbeli tagnak választott diplomaták (akik a betöltött tisztségük miatt kapják a tiszteletbeli tagságot) tiszteletbeli tagsága a diplomáciai kiküldetés végéig van érvényben.
 • Bara Lehel elmondta, hogy az egyesület internetes oldala, adatbázisa (névsora), elektronikus irattára megújulásra szorul, erre szakmai bizottságot alakít. Kéri a hozzáértők és érdeklődők jelentkezését.
 • FME levelezőlistájára minden jelenlegi tag felkerült. Aki ezt nem kéri, vagy címet szeretne változtatni, a vezetőséget vagy a lista adminisztrátorát keresse.

18. A közgyűlést a levezető elnök 16.30-kor bezárta.

19. A közgyűlés után zsúr kezdődött, amelynek során kisebb-nagyobb csoportok közel további két órában eszegetés-iszogatás közepette ismerkedtek egymással és vitatták meg a közgyűlés tapasztalatait.

Jegyzőkönyvvezető                                                        Jegyzőkönyv ellenőrök

_________________                               _______________           ___________________     

Juhos Botond                                         Ojala Sinikka                     Németh Lajos