FME közgyűlésének jegyzőkönyve 2018

Jegyzőkönyv

A Finnországi Magyarok Egyesületének 2018. Évi közgyűléséről

(22. éves közgyűlés)

Időpont: 2018 január 14

Helyszín: Magyar Kulturális és Tudományos Központ, Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

Jelenlevő FME tagok száma: 35 fő

Jelenlevő meghívottak / vendégek száma: 0 fő

Szavazásra megbízást adott: 0 fő

Napirendi pontok:  

 1. A közgyűlés megnyitása
 2. A közgyűlés levezető elnökének, titkárának, két jegyzőkönyvi ellenőrének és szavazatszámlálójának megválasztása
 3. A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása
 4. A napirend jóváhagyása
 5. Beszámoló a 2017. év munkájáról
 6. A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek megtárgyalása.
 7. Az éves tevékenység értékelése
 8. Felelősség-felmentési döntések
 9. A tárgyévi (2017) működési terv jóváhagyása. A költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagsági díjak megállapítása
 10. Két költségvetési ellenőr választása
 11. Pártoló tagok és tiszteletbeli tagok jóváhagyása
 12. Más, egyéb ügyek
 13. A közgyűlés bezárása
 14. A zsúr kezdete
 1. A közgyűlést Jelinkó Árpád elnök nyitotta meg, majd köszöntő beszédet mondott.
 2. A közgyűlés Nagy Gábort a közgyűlés levezető elnökének, Bara Lehelt jegyzőkönyvvezetőnek, Szilágyi Lászlót és Szilágyi Líviát jegyzőkönyvi ellenőrnek, Oszacky Katalint és Ernőt pedig szavazatszámlálóknak egyhangúan választotta meg.
 3. 19 tag család van jelen, ami több, mint a tagok 10%-a, (106 tag család van az egyesületben). A levezető elnök megállapította, hogy az FME alapszabálya és a finn egyesületi törvény értelmében a közgyűlés szabályos és határozatképes.
 4. A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúan elfogadta.
 5. Jelinkó Árpád elnök megtartotta a beszámolóját az FME 2017-es tevékenységéről, a megvalósult és különböző okok miatt elmaradt programokról (A beszámolója mellékelve.)
 6. Székely Balázs megtartotta beszámolóját az FME éves pénzügyi helyzetéről. Poczai Péter pénzügyi ellenőr felolvasta a két pénzügyi ellenőr közös jelentését, ami rendben találta a könyvelést. (Jelentés mellékelve.)
 7. Hozzászólások:
  1. Nagy Gábor levezető elnök felvetett, hogy a jövőben a régiós képviselők is tartsanak egy rövid beszámolót.
  1. Vilisics Ferenc kérdése: számíthat-e az FME a jövőben is a magyar állam támogatására?
  1. Sinikka Ojala rövid beszámolót tartott a Turkuban folyó eseményekről: eseményekben nem volt hiány, de egyelőre még az érdeklődés hiányzik.
 8. A közgyűlés az elnök beszámolóját, a pénzügyi beszámolót és a pénzügyi ellenőr jelentést egyhangúlag elfogadta, a vezetőséget az anyagi felelősség alól felmentette.
 9. Jelinkó Árpád ismertette a 2018. évi működési tervet, valamint javaslatot tett az éves tagdíjra (A javaslat: ne legyen változás a tavalyi tagdíjakhoz képest)
 10. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta
 11. A közgyűlés a 2018-as évre a következő személyeket választotta meg egyhangúan pénzügyi ellenőröknek:
 12. Poczai Péter
 13. Liebe János
 14. Szilágyi Lívia (pótellenőr)
 15. Az elnök a vezetőség egyetértésével tiszteletbeli tagnak javasolta Halonen Hajnalkát. A közgyűlés ezt egyhangúlag támogatta.
 16. Egyéb:
  1. az elnök javaslata, hogy a jelentôsebb szponzorokat egy évre tiszteletbeli tagoknak fogadjuk el, Miklóssy Katalint is, aki a Társadalomtudományi klub éves vezetésével érdemelte ezt ki.
   1. Oszacky Ernő kifogást emelt Mikóssy Katalin jelölése ellen a Helsingin Sanomatban megjelent Magyarországot kritizáló álláspontja miatt.
   1. Nagy Gábor felhívta a figyelmet az alapszabályunkra és a különböző tagsági típusokra az FME-n belül, ami nem teszi lehetővé az éves tiszteletbeli tagság megadását.
   1. Javaslat módosítása: a felsorolt személyek egy éves tiszteletbeli tagság helyett egy évre tagi kedvezményeket kapnak rendezvényeinkre.
   1. 2 tartózkodás mellett a közgyűlés megszavazta a javaslatot. (Lista mellékelve.)
  1. Sunberg Zsuzsa felhívta a figyelmet egy jéghokis magyar fiatalemberre, aki lakást keres Espoo-ban
  1. Vilisics Feri javasolta, hogy indítsunk kampányt az FME népszerűsítése érdekébe
   1. Nagy Gábor szórólapra tett javaslatot;
   1. Szabó Endre a nagykövetségen is kirakná a szórólapunkat, amennyiben lehetséges;
   1. Bakos Zsuzsa felvetette, hogy a Luckan szervezeten keresztül is lehet reklámoznunk magunkat;
  1. Szabó Endre: felmerült egy ötlet, hogy a Wikipedián Finnországgal és Magyaroszággal kapcsolatos szócikkeket fel lehetne javítani. Aki szeretne ezzel foglalkozni, az forduljon hozzá;
 17. Jelinkó Árpád megköszönte a részvételt. 17:04-perckor a levezető elnök a közgyűlést bezárta.

A közgyűlés után szendvics és üdítő mellett beszélgettünk, ismerkedtünk.

________________

Bara Lehel

jegyzőkönyvvezető

_______________         _______________

Szilágyi László         Szilágyi Lívia

jegyzőkönyvi ellenőrök