2020.01.11_FME közgyűlésének jegyzőkönyve 2020

JEGYZŐKÖNYV

A Finnországi Magyarok Egyesületének

2020. évi közgyűléséről

(24. éves közgyűlés)

Időpont: 2020. január 11. 14:00 órai kezdettel

Helyszín: Magyar Kulturális és Tudományos Központ,

Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

Jelenlevő FME tagok száma: 22 fő

Jelenlevő meghívottak/vendégek/tiszteletbeli tagok száma: 2 fő

Szavazásra meghatalmazást adott: 4 fő (csatolva)

Napirendi pontok:

1) A közgyűlés megnyitása – Jelinkó Árpád, az FME elnöke

2) A közgyűlés levezető elnökének, titkárának, két jegyzőkönyvi ellenőrének és szavazatszámlálóinak megválasztása

3) A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása

4) A napirend jóváhagyása

5) Beszámoló a 2019. év munkájáról – Jelinkó Árpád, az FME elnöke

6) A költségvetési, pénzügyi beszámoló – Székely Balázs pénztáros + A pénzügyi

ellenőrök (Poczai Péter és Szilágyi Lívia) jelentése

7) Az éves tevékenység értékelése.

8) Felelősség-felmentési döntések

9) A tárgyévi (2020) működési terv jóváhagyása – Javasol Jelinkó Árpád – benne

a költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagsági díjak megállapítása

10) közgyűlés bezárása

11) A zsúr kezdete

1. A közgyűlést Jelinkó Árpád, az FME elnöke nyitotta meg 14:30-kor. Javasolja, hogy

annak legyen szavazójoga, aki már az előző két naptári évben legalább egyszer befizette a tagdíjat és/vagy a tárgyévben, tehát 1 év befizetése van. Nagy Gábor felolvassa az egyesület alapszabályát és megállapítja, hogy Árpád javaslata nem sérti azt. Ezek után a közgyűlés ellenjavaslat nélkül elfogadja az új javaslatot.

Tóth Viktória, az egyesület tampere-i képviselője a KCSP ösztöndíjassal kapcsolatban kérdez és megjegyzi, hogy az előző évi ösztöndíjas számukra nagy segítség volt. Árpád reflektál Viktória kérdésére és biztosítja arról, hogy a jövőben is fogunk igényelni ösztöndíjast.

2. A közgyűlés levezető elnöknek Nagy Gábort, titkárnak Fodor Gabriellát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Gálfi Irént és Gálfi Istvánt, szavazatszámlálóknak Szabó Endrét és Koivuvuo Ildikót választotta meg.

3. A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása A levezető elnök, Nagy Gábor megállapította, hogy a közgyűlés az FME alapszabálya valamint a finn egyesületi törvény értelmében törvényes és határozatképes, mivel a tagság időben értesítést kapott a közgyűlés időpontjáról E-mailen keresztül és a tagság több mint 10 %-a jelen van.

4. A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

5. Beszámoló az FME 2019. évi munkájáról.

Jelinkó Árpád megtartotta az FME 2019-es tevékenységéről szóló beszámolóját, amit a tagság már a meghívó mellékleteként is megismerhetett.

Richly Gábor felhozza, hogy nagyon színvonalas programjaink voltak az előző évben is és szeretné tudni, hogy visszahozták-e a befektetést. Árpád válaszol, hogy a gyermekprogramjaink általában nem hozzák be, de az is igaz, hogy nagyon alacsony díjakat szabunk ki. Árpád összességében nagyon elégedett a programokkal.

6. A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek jóváhagyása.

Székely Balázs pénztáros megtartotta a 2019-es évi pénzügyi beszámolóját. (Lásd

mellékelve.)

Szabó Endre megkéri a pénztárost, hogy adjon tájékoztatást a Kű Lajos programnál az 500 Eurós tiszteletdíjról. Nagy Gábor magyarázatot ad a megbízási díj fogalmára. Székely Balázs kifejti, hogy szerződéskötéskor megállapítunk egy költséget, mely magába foglalja a megbízási- és tiszteletdíjat és az összes többi költséget. Endre arra is kiváncsi, hogy vajon a megbízási díj adómentes-e. Ezutóbbi kérdésére azt a választ kapja, hogy természetesen, hiszen Finnországban minden egyesület adómentes.

A pénzügyi ellenőrök nem voltak jelen a közgyűlésen, elektronikusan hagyták küldték meg jelentésüket, ami felolvasásra került: Szilágyi Lívia és Poczai Péter a pénzügyi gazdálkodást és a könyvelést rendben találták.

8. Felelősség-felmentési döntések

A jelenlevők a vezetőséget a felelősség alól egyhangúan felmentették.

9. A tárgyévi (2020) működési terv jóváhagyása – Javasol Jelinkó Árpád – benne a költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagsági díjak megállapítása

Árpi megjegyzi, hogy szerinte jó ötlet, ha országosan hirdetjük meg a versmondó napot, hogy bárhonnan részt tudjanak venni a gyerekek/felnőttek videóval, amit mi a helyszínen levetíthetünk. Felmerül az idegenvezetéses biciklitúra ötlete, valamint új programként megjelenik a Trianon. A Magyar Bál időpontja november 28. Árpád beszél a Kabóca előadás sikertelenségéről, ahol csupán 1 gyerek jelent meg. Marci felhozza a digitális naptár ötletét. Viktória rákérdez, hogy lesz-e nyelvi- és családi tábor. Balázs ismer egy 50 férőhelyes helyszínt. Gálfi István újra felhozza a cserkészetet. Árpi beszél Viktóriáról, aki cserkész-vezető volt, de sajnos neki sem sikerült életben tartania a programokat. Nagy Gábor a folytonosság fontosságáról tesz megjegyzést ezen a ponton.

Jelinkó Árpád bemutatta a 2020-as év program-tervezetét (csatolva).

A közgyűlés egyhangúan jóváhagyta a tárgyévi programok tervezetét.

Tóth Viktória jelzi, hogy Tamperében a gyerekkör jól működik, két hetente

vasárnaponként találkoznak 17 és 19 óra között. Kismartoni Marcell rákérdez, hogy van-e játszóház. Viktória válaszol, hogy igen van, nagyon jó a hangulat, körülbelül 10 család vesz részt rendszeresen és a felnőttek forgórendszerben oldják meg a játszóház

felügyeletét. Nagy Gábor megjegyzi, hogy legközelebb szeretné ha Viktória hozna

beszámolót, mivel régebben volt rendszeres beszámoló.

Tagsági díjak 2020-ra: Árpád javaslatot tesz a tagsági díjak emelésére a következő-képpen:

Nagy Helsinki régióban élők díját 4 Euróval emeljük fel 24 Euróra. A vidékiekét 17 Euróra valamint a nyugdíjas és egyetemista tagokét 12 Euróban állapítsuk meg.

Nagy Gábor javasolja a 25/20 Eurót a 24/17 helyett. Jelinkó Árpi nem javasolja a 20 Euróra emelést. Gálfi István megjegyzi, hogy 5000 Euró van a számlánkon, akkor miért is emelünk? Árpi indexes emelésként definiálja arra az esetre ha elveszítenénk a Magyar Állam támogatását.

Liebe János mgkérdezi, hogy vajon azok a személyek, akik nem FME tagok miért nem

akarnak belépni. Árpád megjegyzi, hogy a körülbelül 50-50 % az FME és nem FME tagok aránya a programjainkon. János felveti a támogatói tagok lehetőségét. Árpád megjegyzi, hogy a 300 feletti tagszámunk 20 %-a aktív tag a többi támogatói tag csupán.  Nagy Gábor Bigus: szavazzuk meg a 25/17/12 díjakat.  25 igen és 3 tartózkodás mellett a közgyűlés megszavazta a tagdíjak emelését.

10. A közgyűlést a levezető elnök 16:08-kor bezárta.

11. A közgyűlés után zsúr kezdődött, amelynek során kisebb-nagyobb csoportok közel további két órában ismerkedtek egymással és vitatták meg a közgyűlés tapasztalatait.

Jegyzőkönyvvezető                     Jegyzőkönyv ellenőrök

Fodor Gabriella                            Gálfi Irén Gálfi István

_________________ _______________ ___________________