2023.03.11_FME közgyűlésének jegyzőkönyve 2023 és az elnöki beszámoló a 2022. évről.

JEGYZŐKÖNYV

A Finnországi Magyarok Egyesületének 2023. évi közgyűléséről (26. éves közgyűlés)

Időpont:                             2023. március 11. 14:00 órai kezdettel

Helyszín:                    Magyar Kulturális és Tudományos Központ (Liszt Intézet) Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

Jelenlevő FME tagok száma:                                                                                                       22 fő

Jelenlevő meghívottak/vendégek/tiszteletbeli tagok száma:                                                     2 fő

Szavazásra meghatalmazást adott:                                                                                                 23 fő  

(a jelenléti ív és a meghatalmazások a jegyzőkönyv mellékletként csatolva)

Napirendi pontok:  

1. A közgyűlés megnyitása
2. A közgyűlés elnökének, titkárának, jegyzőkönyvi ellenőrének és szavazatszámlálójának megválasztása
3. A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása
4. A napirend jóváhagyása
5. A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek megtárgyalása. Az éves tevékenység értékelése
6. Felelősség-felmentési döntések
7. A tárgyévi működési terv jóváhagyása. A költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagsági díjak megállapítása
8. Kétévente az új vezetőségi tagok és póttagok megválasztása, valamint évente a megüresedő vezetőségi teendőkbe új tagok és póttagok megválasztása
9. Két költségvetési ellenőr és egy pótellenőr választása
10. Pártolótagok és tiszteletbeli tagok jóváhagyása
11.A tagok által javasolt más napirendi pontok és egyéb ügyek megtárgyalása.
12. A közgyűlés bezárása

Megjegyzés: a napirendi pontok csak az ülésen lettek meghírdetve vetítéssel a 3. napirendi ponttól.

 1. A közgyűlés megnyitása 

A közgyűlés 14.13-kor vette kezdetét az FME elnökének Nagy Gábornak  megnyitójával, majd Breuer Klára, Magyarország Helsinki-i nagykövete tartotta meg köszöntőjét. Ezt követően Nagy Gábor átadta az FME tiszteletbeli tagsági díszoklevelét a nagykövetasszonynak.

 • A közgyűlés elnökének, titkárának, jegyzőkönyvi ellenőrének és szavazatszámlálójának megválasztása 

Nagy Gábor Lukácsfy Kristófot javasolta a közgyűlés levezető elnökének, Imre Andort titkárnak,  Sipos Enikőt és Mák Istvánt  jegyzőkönyv ellenőröknek.  Szavazatszámlálónak Heiler Istvánt és Hódi Bélát javasolta.    A javaslat ellenszavazat nélkül került elfogadásra.

Lukácsfy Kristóf rövid beszédet tartott felidézve az egyesület kezdeti éveit.

Nagy Gábor pontosította a szavazás menetét miszerint a szavazattal megbízott tagok írott felhatalmazást mutattak be a közgyűlés kezdete előtt.

 • A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása.   

A levezető elnök – Lukácsfy Kristóf – megállapította, hogy a közgyűlés az FME alapszabálya valamint a finn egyesületi törvény értelmében törvényes és határozatképes, mivel a tagság időben értesítést kapott a közgyűlés időpontjáról e-mailen keresztül és a tagság több, mint 10 %-a jelen van, 22 fő. 

4.   A napirend jóváhagyása. A jelenlevők egyhangúan megszavazták a napirendi pontokat.

5.   A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek megtárgyalása. Elnöki beszámoló. Az éves tevékenység értékelése. 

Fodor Gabriella, gazdasági felelős, megtartotta a 2022-es pénzűgyi beszámolóját, hangsúlyozva a referencia szám használatának fontosságát a tagdíjak befizetésekor.
Nagy Gábor további magyarázatot adott a 2023-ban várható kötelező kiadásokról.
Juhos Botond a nemzetközi tevékenységekre fordított összegről, míg Veres Zoltán a gyermekek tanítását érintő költségekről kérdezett további részleteket.

Ezt követően Liebe János és Kismartoni Marcell pénzügyi ellenőrök  megtartották beszámolójukat  és megállapították, hogy nem találtak kifogásolnivalót. Kismartoni Marcell kihangsúlyozta az állami támogatások hiányát.

Sipos Enikő a rendezvények szervezésének lehetőségeiről érdeklődött a források hiányának tükrében.
Gálfi István megjegyezte, hogy a finnországi pályázatok elbírálásának esetében fontos tényező az, hogy az egyesület részesül-e más pályázati forrásokban.

Nagy Gábor elnöki beszámolójában reflektált a megválasztása elötti bemutatkozó programjára és tájékoztatta a jelenlevőket a következő megvalósításokról:

 • Az FME levelező lista újraindítása
 • Az irattár rendszerezése és a titkári teendők újraindítása
 • A taglista adatbázisának frissítése és ujból használatba vétele  
 • Az FME új weboldalának megjelenése

Ezt követően rövid áttekintőt tartott a 2022-es év rendezvényeiről, kiemelve több heti rendszerességű programot.
Visszatérve Sipos Enikő kérdésére Nagy Gábor elmondta, hogy a jelen gazdasági helyzet következtében az FME is rákényszerül a belépti díjak megemelésére, és az FME tagok illetve nem FME tagok belépti díjai közti különbség növelésére. Az elnök kitért a 2022. szeptember 9-i  rendkivüli közgyülésre is, amin szerinte sajnos pont azok nem voltak jelen, akik miatt azt meg kellett tartani. Mindezzel együtt a rendkivüli közgyülés szabályszerü és határozatképes volt. 

(az  elnöki beszámoló a jegyzőkönyv mellékletként csatolva)

Mák István felszólalásában kifejezte, hogy a 2022-es rendkívüli közgyűlés tagjainak hiánya objektív okoknak volt köszönhető, mint például nyári nyaralások. Másodlagosan felvetette a közgyűlés idejére kifüggesztett taglista jogi hátterét, amire Gálfi István, Litkey István, Sipos Sándor és Nagy Gábor adott magyarázatot, miszerint a finnországi egyesületi törvénynek megfelelően a tagok számára elérhetőnek kell lennie az egyesület tagjainak névsora. 

6.   Felelősség-felmentési döntések. 

A jelenlevők elfogadták a pénzügyi jelentést és az elnöki beszámolót és egyhangú szavazással felmentették a vezetőséget a 2022-es év felelősségei alól.

7.   A tárgyévi működési terv jóváhagyása. A költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagsági díjak megállapítása 

Nagy Gábor bemutatta a 2023-as év működési tervét. A jelenlévők egyhangúan elfogadták a működési tervet.

Kismartoni Marcell felszólalt az alternatív programok témájában kifejtve, hogy bár igény létezik a stand up est rendezésére, a jelenlegi források nem elegendőek a fellépők honoráriumára. Liebe János javasolta, hogy a stand up esthez hasonló mértékű költségekkel járó rendezvények esetében lehetne előre gyűjtést szervezni, majd amennyiben a rendezvény nem valósul meg, úgy az összeget visszaosztani a befizetőknek. 

Kismartoni Marcell Tóth Edu humoristát ajánlotta, mondván, hogy neki csak   a szállását és a kiutaztatását kellene fedezni.

Breuer Klára felajánlotta segítségét az esetleges stand up est fellépőjének elszállásolásában.

Továbbá. Liebe János felvetette, hogy a tamperei tanórákhoz hasonlóan Joób Emese, ösztöndíjas, az espooi és kirkonummi tanórákban is segítkezhetne. Nagy Gábor tudatta, hogy ezeket az órákat tartó  tanár nem igényelte az ösztöndíjas segítségét. 

Juhos Botond javasolta a tagdíjak csökkentését, amit 44 ellenszavazat mellett a tagok elutasítottak.

8.   Kétévente az új vezetőségi tagok és póttagok megválasztása, valamint évente a megüresedő vezetőségi teendőkbe új tagok és póttagok megválasztása.  

Gálfi István Imre Andort javasolta az FME titkári teendőinek ellátására, amit a jelenlevők egyhangúan  megszavaztak. Ezzel a vezetőség összetétele nem változott, Imre Andor a titkári feladatokat egyelőre külsősként fogja ellátni. 

9.   Két költségvetési ellenőr és egy pótellenőr választása 

A jelenlevők Juhos Botondot és Koivuvuo Ildikót jelölték és egyhangúan szavazták meg a 2023-as év pénzűgyi ellenőrének valamint Kismartoni Marcellt pótellenőrnek.
10.   Pártolótagok és tiszteletbeli tagok jóváhagyása


11.   A tagok által javasolt más napirendi pontok és egyéb ügyek megtárgyalása. 

A tagok alternatív programokat javasoltak. Juhos Botond elmondta, hogy elszállásolás fejében színészeket tud meghívni, esetleg opera-operett előadókat.

Sipos Sándor felvetette a sakk-klub ötletét míg Sipos Enikő kiegészítette ezt a társasjátékok hozzáadásával, majd Imre Andor kvíz estet szorgalmazott.  Gálfi István felajánlta a sakk-klub helyszínének maunulai Saunabaari egyik termét.

12.   A közgyűlés bezárása. 

Lukácsfy Kristóf levezető elnök megköszönte a jelenlétet és 15.57-kor lezárta a közgyűlést.

A közgyülést követő állófogadáson a résztvevők jó hangulatban társalogtak 17:00 óráig. 

___________________                 ________________                            ________________              

Jegyzőkönyvvezető                       Jegyzőkönyv ellenőr                           Jegyzőkönyv ellenőr                                           Imre Andor                                           Sipos Enikő                                 Mák István

Beszámoló  az FME 2022-es tevékenységéről

Éves közgyűlésen: 2023. március 11-én  a Helsinki Liszt Intézetben.

Az előző vezetőségenk volt egy olyan ötlete is, hogy a tisztújító közgyűlés előtt min. két héttel a tisztségekre jelentkezők írjanak egy bemutatkozót,  amit az FME vezetősége nyilvánossá tesz.  Ez jó ötlet volt, ezt mi is így szeretnénk jövőre csinálni.

Az én bemutatkozómban , (ami megjelent minden lehetséges finnországi, magyarok által látogatott felületen), ez is benne volt:

>>> Amennyiben ismét az FME elnökének választanak, az első két esztendőben a szokásos programokkal párhuzamosan szeretném rendbe rakni az egyesület dolgait, mint pl. az utóbbi években megszüntetett nyilvános FME levelezőlistát, a titkárságot, a dokumentumok és a kommunikáció mindenkit érintő nyilvánosságát, az egyesület régebben jól működő baráti /partneri kapcsolatait más magyar egyesületekkel, stb., valamint visszaállítani az egyesület alapszabálya és a finn egyesületi törvények által is meghatározott, átlátható, racionális és következetes müködést. >>>

                  Nos:

 • a tagsági levelezőlista ismét létezik és  működik, a neve  Új FME lista. Ezen az FME tagsági státusszal rendelkezők villámposta címei vannak.
 • a titkárság és az irattár: ez  több évre visszamenőleg rendszerezve és frissítve lett, valamint olyan formába lett hozva, hogy a vezetőség tagjai bármikor hozzáférjenek és használni tudják.
 • több évre visszamenőleg rendszereztem és a vezetőség számára elérhetővé tettem az FME taglistát is,  amit a nagyobb rendezvények előtt, de  legalábbb havonta egyszer frissítünk. Ebben az igen fontos adatbázisban megtalálhatóak az FME tagok nevei 1999-ig visszamenően.  
 • megszületett egy működő honlap is,  ami teljesen még nincs készen,  de a 2023-as esztendő folyamán remélhetőleg felkerülnek rá a régebbi anyagok is. A honlap címe:   www.magyarutca.org.
 • a honlapon van olyan rovat is, hogy “Nyilvános irattári dokumentumok”.   Ezen jelenleg  7 évre visszamenőleg megtalálhatóak a közgyűlések jegyzőkönyvei valamint a alapszabályunk szövege magyarul es finnül.
 • Mindezeken felül a 2022. februári közgyűlésen tett ígéretünk szerint megtartottunk egy rendkivüli közgyülést is 2022. szeptember 10-én, aminek a jegyzőkönyve szintén fenn van a honlapon. Kár, hogy ezen a rendkívüli közgyülésen pont azok nem voltak jelen akik miatt ezt meg kellett tartani. (Egy személy kivételével, aki képviseltette magát egy szavazati megbízzással.)

Azért kezdtem ezekkel a témákkal az elnöki beszámolómat, mert egyrészt ezek a bemutatkozómban tett ígéretekről szólnak, másrészt ezekről az adminisztratív tevékeny-ségekről  a tagság szinte semmit sem tud.  Ezek nem látványos rendezvények,  az egyesületi működés  folytonosságánánk szempontjából azonban alapvetően fontosak. Ezek nélkül egyszerűen nem lehet átadni a feltétlenül szükséges információkat a következő tisztségviselőnek vagy a következő vezetőségnek. Ezt a részleteiben is megtervezett belső szervezési folyamatot az idén remélem be tudjuk fejezni.  

———   ———-

Térjek át a szokványos elnöki beszámolóra:

Tevékenységünk gerincét már sok évvel ezeltt 7 pontban állapítottuk meg:

– a nemzeti ünnepekeink megünneplése,

– az anyanyelv és a magyar kultúrához kapcsolódó tevékenységek,

– a népi hagyományok megtartása, művelése,

– a családi és a gyermekes családoknak szóló programok,

– a nemzetközi müködés 

– vendégművészek fellépéseinek szervezése, valamint

– közös programok szervezése a nagykövetséggel, a Kult. Központtal, az FMT országos és helyi szervezeteivel.

A fenti pontokhoz tartozó,  2022-ben megtatott rendezvényeket most nem sorolom fel, hiszen azok többsége látható a honlapunkon, valamint a kivetítőn is. Igen sok rendezvényünk volt 2022-ben, amiknek azért csak a többsége látható, mert sok ismétlődő rendezvényünk is volt. Ezek közé tartoznak a Joób Emese önsztöndíjasunk  közremüködésével megtartott népszerü zenés foglakozások,  a Gálfi István vezette Maunulai  táncházban,  valamint a Hódi Béla által szervezett Vesalai  Esti daloló foglalkozások is. Ezek rendszeresen, hetente ismétlődö foglalkozások voltak, ezeknek külön felsorolása egy hosszú és unalmas litánia lenne.  A honlapon látható rendezvények között ott vannak a nagykövetséggel, a Kult. Központtal, az FMT országos és helyi szervezeteivel közösen sszervezett programok is.

A magyar oktatással kapcsolatban: ösztöndíjasunk heti rendszerességgel részt vett a Tamperei magyar órákon, a Tamperei játszóházakon, valamint a Peura Sarolta helsinki, és Hódi Béla vantaai magyar óráin. Ezek is heti rendszerességgel ismétlődő programok voltak.

2022.szept. 16-án – anyagi támogatással is-  részt vettünk a finnországi magyar tanárok továbbképzéseben is.

2022.szept. 5-én, a Hki FMT-vel folytatott hosszas egyeztetések után  megindultak egyesületünk keretében a felnőtteknek szóló magyar nyelvkurzusok, ahol finn emberek tanulnak magyarul. Ezek is heti rendszerességgel müködtek a Liszt Intézetben és a két tanárnő:  Koivuvuo Ildikó és Tánczos Outi vezetésével a 2023-as eszentdöben is folytatódnak.

A nemzetközi működés:  egyesületünk  két küldöttel részt vett a 2022.május 27-én Báselben megtartott Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ)  éves közgyűlésén. Ezen jómagam is résztvettem, a NYEOMSZSZ vezetöségének tagjaként.

A meghívott vendégművészek fellépései: ilyenek is voltak: szinházi előadás, kiállítások, népzenei koncertek, bábelőadások,  stb… Ezek mind láthatóak a honlapunkon a „Visszatekintőben”

A belépődíjas rendezvényeken az FME tagoknak  mindég kedvezményes belépődíjakat biztosítottunk. A jövőben az egyre szükösebb  anyagi lehetőségeink miatt növelni kell az FME kedvezményes belépők és a nem FME tagok belépődíja közti különbséget.

Köszönöm figyelmeteket és további jó űlésezést kívánok!

Nagy Gábor

az FME elnöke.

Megvalosult_a_magyar_kormany_tamogatasaval_bga_alap_közepes