Ki lehet FME tag?

A jelenlegi (2023) tagsági díjakról:

Amennyiben egyesületi tag szeretne lenni, a lenti számlaszámra kell befizetni az egy naptári évre érvényes családi tagdíjat díjat, ami 2020. január 11-től kezdődően 

-a Helsinkiben és annak 30 km-es körzetében élők számára családonként 25 euró,

-a távolabb élők számára 17 euró, a nyugdíjas családok és az egyetemisták számára pedig 12 euró.

Az egyesület számlaszáma: FI50 1011 3000 2200 03 Suomen unkarilaisten yhdistys.
Tagdíj befizetésekor az üzenetmezőbe feltétlenül írja be a nevét.

Az egyesületi tagságnak három formája lehetséges:
-Rendes tag lehet minden Finnországban élő, magát magyarnak valló személy, aki az egyesület szervezeti szabályzatát elfogadja, és fizeti a tagsági díjat. Az egyesület lehetőséget ad arra, hogy a tag egész családjával együtt részt vehessen annak tevékenységében.
-Pártoló tag lehet bármely, a Finnországban élő magyarok ügyeivel foglalkozó egyén, törvényes szervezet, aki vállalja a szervezeti szabályzatban foglaltakat, de szavazati és döntési jog nélkül.
-Az egyesület tiszteletbeli tagnak hívhat meg, rendkívüli elismerést érdemlő, és tevékenységében kiemelkedő érdemeket szerzett egyént. A tiszteletbeli tagot a tagság teljes joga illeti meg. Tiszteletbeli tagságot bármely tag javasolhat, a javaslatot a közgyűlés előtt meg kell indokolni.

A tagsági státusz megszűnése

Az egyesület tagja szabad elhatározásból csatlakozhat az egyesülethez, és ugyanígy válhat meg tőle, szándékát írásban bejelentve a vezetőségnek, vagy az elnöknek egyesületi összejövetel keretében szóbeli nyilatkozatának jegyzőkönyvezését kérve. A tagság automatikusan megszűnik, ha a tag két egymást követő évben nem fizette ki tagdíját. A vezetőség kizárhat tagot, ha a tag az egyesülethez nem méltó módon viselkedett vagy megszegte az egyesület alapszabályát.

Tagdíj összege:

A tagsági díj összegét évente a mindenkori közgyűlés hagyja jóvá a következő naptári évre. A tiszteletbeli tagok tagdíjat nem kötelesek fizetni.