Ki lehet FME tag?

A jelenlegi (2024) tagsági díjakról:  

A megváltozott egyesületi törvénynek eleget téve 2024. március 31. után egyesületünkben megszünik a családi tagsági státusz. Helyette egyéni (henkilökohtainen) tagsági státusz lép érvénybe.  A család kiemelt fontossága miatt aonban az FME továbbra is figyelembe veszi a családi állapotot, ezért az éves tagdíjak összege a következőképpen alakul:

-a Helsinkiben és annak 30 km-es körzetében élők számára EGY CSALÁDBÓL AZ ELSŐ befizető  egyén 25 euró,  a következő minden 15 évnél idősebb családtag pedig 5 euró.  (évente)

-a távolabb élők számára EGY CSALÁDBÓL AZ ELSŐ befizető  egyén  20 euró, a következő minden 15 évnél idősebb családtag pedig 3 euró. (évente)

-a nyugdíjas egyének számára EGY CSALÁDBÓL AZ ELSŐ befizető  egyén  15  euró, a következő minden 15 évnél idősebb családtag pedig 3 euró.  (évente)

-az egyetemisták számára az egyéni tagdíj,  vagy az EGY CSALÁDBÓL AZ ELSŐ befizető  egyén  tagdíja 15  euró, a következő minden 15 évnél idősebb családtag pedig 3 euró. ( évente)

Családnak a finn törvények szerint azokat tekintjük, akik egy fedél alatt laknak és egy konyháról esznek.

Amennyiben egyesületi tag szeretne lenni, a lenti számlaszámra kell befizetni az egy naptári évre érvényes egyéni tagdíjat,  minden évben legkésőbb február hó végéig.

FI50 1011 3000 2200 03    Suomen unkarilaisten yhdistys.

FIGYELEM:  2024 őszétől  működni fog egy internetes tagdíj befizető felület, ahol az egyesületi törvénynek megfelelően a nevek mellé az e-mail címet valamint a lakcímet is be kell majd jelölni.

Az egyesületi tagságnak három formája lehetséges:  (Ez a paragrafus szerkesztés alatt)
-Rendes tag (egyéni tag) lehet minden Finnországban élő, magát magyarnak valló személy, aki az egyesület szervezeti szabályzatát elfogadja, és fizeti a tagsági díjat. Az egyesület lehetőséget ad arra, hogy a tag egész családjával együtt részt vehessen annak tevékenységében.
-Pártoló tag lehet bármely, a Finnországban élő magyarok ügyeivel foglalkozó egyén, törvényes szervezet, aki vállalja a szervezeti szabályzatban foglaltakat, de szavazati és döntési jog nélkül.
-Az egyesület tiszteletbeli tagnak hívhat meg, rendkívüli elismerést érdemlő, és tevékenységében kiemelkedő érdemeket szerzett egyént. A tiszteletbeli tagot a tagság teljes joga illeti meg. Tiszteletbeli tagságot bármely tag javasolhat, a javaslatot a közgyűlés előtt meg kell indokolni.

A tagsági státusz megszűnése

Az egyesület tagja szabad elhatározásból csatlakozhat az egyesülethez, és ugyanígy válhat meg tőle, szándékát írásban bejelentve a vezetőségnek, vagy az elnöknek egyesületi összejövetel keretében szóbeli nyilatkozatának jegyzőkönyvezését kérve. A tagság automatikusan megszűnik, ha a tag két egymást követő évben nem fizette ki tagdíját. A vezetőség kizárhat tagot, ha a tag az egyesülethez nem méltó módon viselkedett vagy megszegte az egyesület alapszabályát.

Tagdíj összege:

A tagsági díj összegét évente a mindenkori közgyűlés hagyja jóvá a következő naptári évre. A tiszteletbeli tagok tagdíjat nem kötelesek fizetni.