2022.09.10- Rendkívüli FME közgyűlés a Liszt Intézetben 15-től 16:50 óráig.

Részlet az FME 2022. éves közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

  1. A tagok által javasolt más napirendi pontok és egyéb ügyek megtárgyalása.

Nagy Gábor (Bigus), az FME elnöke bejelenti, hogy újra indítjuk az FME levelezőlistáját. Ezen a listán fogjuk közölni a működési tervet és más egyéb fontos dolgokat. Mák István és Vilisics Ferenc hozzáfűzik, hogy az emailes levelezőlista elavult módszer. Veress Zoli és Kádár Levente felszólalt és kérték, hogy a szavazási renddel valamint az egyesületi kommunikációval kapcsolatos problémákat meg kell oldani. Gálfi István ezen a ponton javaslatot tesz egy rendkívűli közgyűlés összehívására. Kádár Ildikó szintén támogatja a rendkívüli közgyűlés ötletét. Kismartoni Marcell kéri, hogy ne zárjuk be az új weboldalt.

Nagy Gábor (Bigus) hozzáteszi,  hogy a levelezőlista a csatolmányok miatt is jó, de ha a vezetőség nem tud megállapodni, akkor rendkívüli közgyűlésen ezt is megtárgyaljuk. Bara Lehel kéri, hogy a rendkívüli közgyűlés legyen 10 hónap múlva. Gálfi István javasolja, hogy a nyári szabadság után tartsuk. A rendkívüli közgyűlést a közgyűlés több, mint 10 %-ka megszavazta.

******** **********

A rendkivüli közgyűlésre érvényes szabályok ugyanazok mint egy rendes éves közgyűlésen, annyi különbséggel, hogy csak a következő napirendi pontok lesznek:

1. A közgyűlés megnyitása
2. A közgyűlés elnökének, titkárának, jegyzőkönyvi ellenőrének és szavazatszámlálójának megválasztása
3. A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása
4. A napirend jóváhagyása: az Alapszabály és a Működési szabályzat megtárgyalása, javaslatok, szavazás.

5. Breuer Klára nagykövetasszony tiszteletbeli tagságának szavazása.
6. A közgyűlés bezárása

Az alapszabályban szükséges pontosításokat, változtatásokat, valamint a belső használatra szánt Működési szabályzatot fogjuk megbeszélni a megjelent tagsággal.

Az alapszabály javasolt változtatásai pirossal vannak beírva az eredeti, érvényes alapszabály szövegébe.

A szükséges dokumentumok itt:

Vagy itt: https://drive.google.com/drive/folders/1JfcPV8WInPpD3AK85yS5qvoZVa-lzfWU

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!