2016.01.16_FME közgyűlésének jegyzőkönyve 2016

FME közgyűlés-2016 – jegyzőkönyv

2016. január 16. Helsinki, Balassi intézet

 1. Jelinkó Árpád FME elnök megnyitotta a közgyűlést. Jelenlévők száma kezdéskor 37 volt, ami később 44 főre emelkedett. [Jelenléti ív – 1 sz. Melléklet.]
 2. Dr. Richly Gábor, a Balassi intézet igazgatója köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. Méltatta az együttműködést és ismertette az intézet 2016. évi programjait – kiemelve az együttműködési lehetőségeket. Reményét fejezte ki, hogy az FME sikerrel válik a Finnországban működő különböző magyar klubok, csoportok és egyesületek ernyőszervezetévé.
 3. A közgyűlés dr. Richly Gábornak az egyesületet támogató sok éves munkájáért egyhangú szavazással tiszteletbeli tagságot adományozott (oklevél, virág).
 4. Levezető elnöknek Lukácsfy Kristófot, a jegyzőkönyv vezetőjének Juhos Botondot, a jegyzőkönyv ellenőrének pedig Bakos Zsuzsannát választottuk meg.
 5. Székely Balázs pénztáros beszámolója a 2015-ös év bevételeiről és kiadásairól.  Megállapítást nyert, hogy az FME 2015. évben megvalósított programjai anyagilag is sikeresek voltak, a pénzügyi mérleg jelentős pozitívummal zárult. [3. sz. Melléklet]
 6. Az ellenőrök Karancsi Mária és Heiler István az áttekintett könyvelést rendben találták. [A számlákat és bizonylatokat az ellenőrök egyenként részletesen NEM ellenőrizték.]
 7. Az elnök beszámolója a 2015-ös évről – a 2015. évi megvalósult programok ismertetése [2. sz. melléklet]
  1. bemutatta az FME vezetősége 2015-ben megválasztott tagjait.
  2. elmondta: az ernyőszervezetté alakulás részeként szeretnénk a vidéki csoportokat erősíteni, tamperei (Halonen Hajni) mintára máshol is helyi szervezőket találni, a különböző magyar csoportokkal szoros kapcsolatot, esetenként összehangolt együttműködést megvalósítani.
  3. ismertette a tavalyi év programjait: farsangi mulatság, szavalódélután, tavaszváró piknik, kirándulások, a 14. Gulyás Grand Prix Karjaaban, kulturális programok támogatása, pl. belépőjegy kedvezmény biztosítása az FME tagoknak Helsinkiben vendégszereplő magyar színház előadására, önálló estek szervezése – lásd Gryllus Vilmos koncertsorozata, (amelyet még anyagilag is segítettünk átvinni Észtországba is), továbbá a Radnóti est Bálint András vendégszereplésével (ez a BBI-vel közös program volt), mézeskalácsfestés, stb.
  4. támogattunk finnországi magyar köröket (PL. A két egyházi közösség szeretetvendégségeinek egyszeri támogatása nyújtottunk), a Bóbita óvodás klub Mikulás-ünnepségét is anyagilag is támogattuk és emellett az FME tag gyerekeknek fedeztük az ajándékcsomagjait, anyagilag is támogattuk a tamperei családi tábort és a Kárpátia tánccsoportot is, stb.
  5. folyamatosan ápoljuk kapcsolatunkat a nyugat-európai magyar szervezetekkel. Az FME tagja a NYEOMSZSZ-nak és rendszeresen részt vesz annak munkájában. Az FME elnöke pedig részt vett a magyar kormány által összehívott, a világ magyar szervezeteit összefogó Diaszpóra tanács ülésén is.
  6. a magyar kormány 2015-ben is nyújtott anyagi támogatást az FME-nek. Ennek összege 1.100.000 Ft értékben. Ebből az összegből tudtuk részfinanszírozni nagyobb programjainkat és emellett egy hangosító berendezés is vásároltunk. Ez utóbbit a Balassi intézetben tároljuk. A közgyűlés úgy döntött, hogy tagjaink közösségi rendezvényekre ingyenesen kölcsönvehetik azt – hozzáértő ember kezelését feltételül szabva. Emellett fontosabb rendezvényeink a BBI és a magyar nagykövetség is kölcsönveheti azt.
  7. anyagilag is támogattuk a Kárpátia táncházat. Gálfi Botond, a táncház vezetője pár szóval ismertette a kör munkáját. ”Önmagunkért és a magunk öröméért táncolunk” – mondta. Várják további érdeklődők csatlakozását a jelenleg 10-12 fővel megtartott foglalkozásaikon..
  8. ami nem sikerült: körlevél nem jelent meg (főszerkesztőt és szerzőket keresünk), sport programot nem szerveztünk (a foci és kézilabda meccsen részt vettünk), tinédzser korosztálynak programot kellene szervezni. Utóbbiról bővebben is beszélgettünk.
  9. taglétszám: a hozzátartozókkal – benne a gyerekekkel is – együtt 180-200 fő. Még nem pontos a nyilvántartásunk, mert a korábbi adatbázisban voltak pontatlanságok, átfedések. (Továbbra is tagnak számítjuk mindazokat, akik a megelőző évben befizették a tagdíjat, de folyó évben valamilyen oknál fogva még vagy egyáltalán nem fizettek. DE! Aki nem fizetett csak korlátozott joggal szerepel, pl. a belépő kedvezményekből nem részesülhet.) 2015-ben sok új taggal bővültünk. Egy sor Finnországban elismert művész és egyéb területen kiemelkedőt alkotó, elismert magyar is csatlakozott hozzánk.”A bővülés nem öncélú. Minél több itt élő magyart szeretnénk elérni, közösségbe fonni, közös céljainkért aktivizálni és  velük és értük (meg minden nemzeti identitását megőrizni akaró magyarért és azok gyermekeiért) programokat szervezni.”
  10. A magyar kormány segítségével a 2015-16-os tanévre hozzánk érkezett Körösi Csoma Sándor ösztöndíjasunk aktívan támogatta, segítette az FME programjait és a magyar tanárok munkáját. Kiemelkedő szerepet vállalt (és ezzel az FME is) a Bóbita klub programjaiban is. Gergye Eszter kiváló munkát végzett, végez. A 2016-17-es tanévre is kérünk segítőt. (A magyar álla az ösztöndíjas teljes költségét fedezi.)
 8. Tagdíj: a jelenlegi tagdíj összegét a közgyűlés a vezetőség javaslatát elfogadva nem változtatta meg. A tagdíj összege 2016-ban Helsinki régióban családonként 20 Euró, vidéken 15 euró, a diák és nyugdíjas tagdíj pedig10 euró.
 9. Pénzügyi felelősségi felmentés: 1 tartózkodás mellett elfogadva.
 10. Jelinkó Árpád elnök ismertette a jövő évi programtervet. ”Kiemelt cél: közösségeket támogatni” [4. sz. melléklet]
  1. Farsangi mulatság – február 6
  2. március 15. megünneplése, reményeink szerint a követséggel együtt
  3. húsvéti tojásfestés
  4. szavaló nap (április) – vidéki közösségeknek is
  5. májusban tavaszváró családi nap
  6. a hagyományos családi tábor (Tampere). Ezt szeretnénk később több városra is kiterjeszteni – esetleg a Finn Cserkész Szövetség segítségével.
  7. Szentiván közös megünneplése
  8. irodalmi est (a Radnóti est mintájára Villon program, Mácsai Pál és Huzella Péter meghívásával)
  9. ismert előadóművész meghívása fellépésre (felmerültek: Koncz Zsuzsa, Sós Réka (Sebõ), Radványi Balázs (Kaláka), vagy Berecz András (korábban nagy sikere volt). A lista bővülhet a tagság javaslatai alapján.) Szó lehet stand – up komikus meghívásáról is. (Vilisics Ferenc gondolkodik meghívandó vendégen.)
  10. itt élő magyar származású művészeket, nevet, elismerést szerzett szakembereket szeretnénk bemutatni a tagságnak, illetve minden érdeklődő magyarnak. Az elsők egyike lehetne Mäkinen Judit nyugdíjas főorvos, aki 1965 óta él Finnországban és aki Facebook leveleiben (immáron 156 levélben) magyar nyelven dolgozza fel tudományos igényességgel a legfontosabb, legérdekesebb finnországi szokásokat, néphagyományokat, ünnepeket és nemzeti szimbólumokat. (Mäkinen Judit meghívottként részt vett a közgyűlésen és röviden bemutatásra is került.)
  11. szervezünk történelmi vetélkedőt (az év eleji felhívásra nem volt jelentkező), át kell gondolnunk a verseny kereteit.
  12. kérdések a tagsághoz: Kiket, milyen magyar közösségeket támogassunk? (Elvileg bármi szóba jöhet, ahol a magyar nyelv uralja a rendezvényt és ahol nincs jelen pártpolitika.) Milyen programokat szervezzünk?

Felmerültek:  tini-klub, 14-18 éves korosztály számára, főzős, sütős programok (Krennerék pl. tartanak ételkészítő tanfolyamot az FMT-nek pl. Vantaaban), 2 tagú felvidéki zenekar, Kicsi Hang, tábor Lapuába (a magyar önkéntesek a téli háborúban kiállítás és fotóalbum kapcsán), ki-mit-tud itt élõ magyaroknak (pl. felnőtt versmondó verseny), stb. Várjuk a tagság további javaslatait.

 1. Egyéb:
  1. FME tagoknak körértesítés küldünk E-mailben a fontosabb eseményekről, illetve a tagságot érintő valamennyi kérdésekben. Erre a magyar-lista nem alkalmas. Ezért napra késszé tesszük az FME saját levelező listáját. Ehhez kérjük, hogy valamennyi tagunk juttassa el hozzánk naprakésszé tett elérhetőségét.
 2. A közgyűlésen megjelenteket a hivatalos rész után büfé várta és mintegy kétórás ismerkedéssel, beszélgetéssel ért véget az éves közgyűlés programja. Ezen részt vett két vendégünk, dr. Richly Gábor és Mäkinen Judit is.

Utólagos megjegyzés: Csupán kettő messzebbről érkezett tagunk kérte az utazási költsége részletes megtérítését, ezért mindketten teljes költségtérítésben részesültek.

Juhos Botond

a jegyzőkönyv készítője