FME közgyűlésének jegyzőkönyve 2016

FME közgyűlés-2016 – jegyzőkönyv

2016. január 16. Helsinki, Balassi intézet

 1. Jelinkó Árpád FME elnök megnyitotta a közgyűlést. Jelenlévők száma kezdéskor 37 volt, ami később 44 főre emelkedett. [Jelenléti ív – 1 sz. Melléklet.]
 2. Dr. Richly Gábor, a Balassi intézet igazgatója köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. Méltatta az együttműködést és ismertette az intézet 2016. évi programjait – kiemelve az együttműködési lehetőségeket. Reményét fejezte ki, hogy az FME sikerrel válik a Finnországban működő különböző magyar klubok, csoportok és egyesületek ernyőszervezetévé.
 3. A közgyűlés dr. Richly Gábornak az egyesületet támogató sok éves munkájáért egyhangú szavazással tiszteletbeli tagságot adományozott (oklevél, virág).
 4. Levezető elnöknek Lukácsfy Kristófot, a jegyzőkönyv vezetőjének Juhos Botondot, a jegyzőkönyv ellenőrének pedig Bakos Zsuzsannát választottuk meg.
 5. Székely Balázs pénztáros beszámolója a 2015-ös év bevételeiről és kiadásairól.  Megállapítást nyert, hogy az FME 2015. évben megvalósított programjai anyagilag is sikeresek voltak, a pénzügyi mérleg jelentős pozitívummal zárult. [3. sz. Melléklet]
 6. Az ellenőrök Karancsi Mária és Heiler István az áttekintett könyvelést rendben találták. [A számlákat és bizonylatokat az ellenőrök egyenként részletesen NEM ellenőrizték.]
 7. Az elnök beszámolója a 2015-ös évről – a 2015. évi megvalósult programok ismertetése [2. sz. melléklet]
  1. bemutatta az FME vezetősége 2015-ben megválasztott tagjait.
  1. elmondta: az ernyőszervezetté alakulás részeként szeretnénk a vidéki csoportokat erősíteni, tamperei (Halonen Hajni) mintára máshol is helyi szervezőket találni, a különböző magyar csoportokkal szoros kapcsolatot, esetenként összehangolt együttműködést megvalósítani.
  1. ismertette a tavalyi év programjait: farsangi mulatság, szavalódélután, tavaszváró piknik, kirándulások, a 14. Gulyás Grand Prix Karjaaban, kulturális programok támogatása, pl. belépőjegy kedvezmény biztosítása az FME tagoknak Helsinkiben vendégszereplő magyar színház előadására, önálló estek szervezése – lásd Gryllus Vilmos koncertsorozata, (amelyet még anyagilag is segítettünk átvinni Észtországba is), továbbá a Radnóti est Bálint András vendégszereplésével (ez a BBI-vel közös program volt), mézeskalácsfestés, stb.
  1. támogattunk finnországi magyar köröket (PL. A két egyházi közösség szeretetvendégségeinek egyszeri támogatása nyújtottunk), a Bóbita óvodás klub Mikulás-ünnepségét is anyagilag is támogattuk és emellett az FME tag gyerekeknek fedeztük az ajándékcsomagjait, anyagilag is támogattuk a tamperei családi tábort és a Kárpátia tánccsoportot is, stb.
  1. folyamatosan ápoljuk kapcsolatunkat a nyugat-európai magyar szervezetekkel. Az FME tagja a NYEOMSZSZ-nak és rendszeresen részt vesz annak munkájában. Az FME elnöke pedig részt vett a magyar kormány által összehívott, a világ magyar szervezeteit összefogó Diaszpóra tanács ülésén is.
  1. a magyar kormány 2015-ben is nyújtott anyagi támogatást az FME-nek. Ennek összege 1.100.000 Ft értékben. Ebből az összegből tudtuk részfinanszírozni nagyobb programjainkat és emellett egy hangosító berendezés is vásároltunk. Ez utóbbit a Balassi intézetben tároljuk. A közgyűlés úgy döntött, hogy tagjaink közösségi rendezvényekre ingyenesen kölcsönvehetik azt – hozzáértő ember kezelését feltételül szabva. Emellett fontosabb rendezvényeink a BBI és a magyar nagykövetség is kölcsönveheti azt.
  1. anyagilag is támogattuk a Kárpátia táncházat. Gálfi Botond, a táncház vezetője pár szóval ismertette a kör munkáját. ”Önmagunkért és a magunk öröméért táncolunk” – mondta. Várják további érdeklődők csatlakozását a jelenleg 10-12 fővel megtartott foglalkozásaikon..
  1. ami nem sikerült: körlevél nem jelent meg (főszerkesztőt és szerzőket keresünk), sport programot nem szerveztünk (a foci és kézilabda meccsen részt vettünk), tinédzser korosztálynak programot kellene szervezni. Utóbbiról bővebben is beszélgettünk.
  1. taglétszám: a hozzátartozókkal – benne a gyerekekkel is – együtt 180-200 fő. Még nem pontos a nyilvántartásunk, mert a korábbi adatbázisban voltak pontatlanságok, átfedések. (Továbbra is tagnak számítjuk mindazokat, akik a megelőző évben befizették a tagdíjat, de folyó évben valamilyen oknál fogva még vagy egyáltalán nem fizettek. DE! Aki nem fizetett csak korlátozott joggal szerepel, pl. a belépő kedvezményekből nem részesülhet.) 2015-ben sok új taggal bővültünk. Egy sor Finnországban elismert művész és egyéb területen kiemelkedőt alkotó, elismert magyar is csatlakozott hozzánk.”A bővülés nem öncélú. Minél több itt élő magyart szeretnénk elérni, közösségbe fonni, közös céljainkért aktivizálni és  velük és értük (meg minden nemzeti identitását megőrizni akaró magyarért és azok gyermekeiért) programokat szervezni.”
  1. A magyar kormány segítségével a 2015-16-os tanévre hozzánk érkezett Körösi Csoma Sándor ösztöndíjasunk aktívan támogatta, segítette az FME programjait és a magyar tanárok munkáját. Kiemelkedő szerepet vállalt (és ezzel az FME is) a Bóbita klub programjaiban is. Gergye Eszter kiváló munkát végzett, végez. A 2016-17-es tanévre is kérünk segítőt. (A magyar álla az ösztöndíjas teljes költségét fedezi.)
 8. Tagdíj: a jelenlegi tagdíj összegét a közgyűlés a vezetőség javaslatát elfogadva nem változtatta meg. A tagdíj összege 2016-ban Helsinki régióban családonként 20 Euró, vidéken 15 euró, a diák és nyugdíjas tagdíj pedig10 euró.
 9. Pénzügyi felelősségi felmentés: 1 tartózkodás mellett elfogadva.
 10. Jelinkó Árpád elnök ismertette a jövő évi programtervet. ”Kiemelt cél: közösségeket támogatni” [4. sz. melléklet]
  1. Farsangi mulatság – február 6
  1. március 15. megünneplése, reményeink szerint a követséggel együtt
  1. húsvéti tojásfestés
  1. szavaló nap (április) – vidéki közösségeknek is
  1. májusban tavaszváró családi nap
  1. a hagyományos családi tábor (Tampere). Ezt szeretnénk később több városra is kiterjeszteni – esetleg a Finn Cserkész Szövetség segítségével.
  1. Szentiván közös megünneplése
  1. irodalmi est (a Radnóti est mintájára Villon program, Mácsai Pál és Huzella Péter meghívásával)
  1. ismert előadóművész meghívása fellépésre (felmerültek: Koncz Zsuzsa, Sós Réka (Sebõ), Radványi Balázs (Kaláka), vagy Berecz András (korábban nagy sikere volt). A lista bővülhet a tagság javaslatai alapján.) Szó lehet stand – up komikus meghívásáról is. (Vilisics Ferenc gondolkodik meghívandó vendégen.)
  1. itt élő magyar származású művészeket, nevet, elismerést szerzett szakembereket szeretnénk bemutatni a tagságnak, illetve minden érdeklődő magyarnak. Az elsők egyike lehetne Mäkinen Judit nyugdíjas főorvos, aki 1965 óta él Finnországban és aki Facebook leveleiben (immáron 156 levélben) magyar nyelven dolgozza fel tudományos igényességgel a legfontosabb, legérdekesebb finnországi szokásokat, néphagyományokat, ünnepeket és nemzeti szimbólumokat. (Mäkinen Judit meghívottként részt vett a közgyűlésen és röviden bemutatásra is került.)
  1. szervezünk történelmi vetélkedőt (az év eleji felhívásra nem volt jelentkező), át kell gondolnunk a verseny kereteit.
  1. kérdések a tagsághoz: Kiket, milyen magyar közösségeket támogassunk? (Elvileg bármi szóba jöhet, ahol a magyar nyelv uralja a rendezvényt és ahol nincs jelen pártpolitika.) Milyen programokat szervezzünk?

Felmerültek:  tini-klub, 14-18 éves korosztály számára, főzős, sütős programok (Krennerék pl. tartanak ételkészítő tanfolyamot az FMT-nek pl. Vantaaban), 2 tagú felvidéki zenekar, Kicsi Hang, tábor Lapuába (a magyar önkéntesek a téli háborúban kiállítás és fotóalbum kapcsán), ki-mit-tud itt élõ magyaroknak (pl. felnőtt versmondó verseny), stb. Várjuk a tagság további javaslatait.

 1. Egyéb:
  1. FME tagoknak körértesítés küldünk E-mailben a fontosabb eseményekről, illetve a tagságot érintő valamennyi kérdésekben. Erre a magyar-lista nem alkalmas. Ezért napra késszé tesszük az FME saját levelező listáját. Ehhez kérjük, hogy valamennyi tagunk juttassa el hozzánk naprakésszé tett elérhetőségét.
 2. A közgyűlésen megjelenteket a hivatalos rész után büfé várta és mintegy kétórás ismerkedéssel, beszélgetéssel ért véget az éves közgyűlés programja. Ezen részt vett két vendégünk, dr. Richly Gábor és Mäkinen Judit is.

Utólagos megjegyzés: Csupán kettő messzebbről érkezett tagunk kérte az utazási költsége részletes megtérítését, ezért mindketten teljes költségtérítésben részesültek.

Juhos Botond

a jegyzőkönyv készítője

FME közgyűlésének jegyzőkönyve 2017

JEGYZŐKÖNYV

A Finnországi Magyarok Egyesületének 2017. évi közgyűléséről (21. éves közgyűlés)

Időpont:                             2017. január 14. 14:00 órai kezdettel

Helyszín:                           Magyar Kulturális és Tudományos Központ,

Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

Jelenlevő FME tagok száma:                                      35 fő

Jelenlevő meghívottak / vendégek száma:                   1 fő

Szavazásra meghatalmazást adott:                                  5 fő (csatolva)

Napirendi pontok: 

 1. A közgyűlés megnyitása
 2. Richly Gábor, a Balassi intézet igazgatója és Szalay-Bobrovniczky Vince nagykövet köszöntője
 3. A közgyűlés levezető elnökének, titkárának, két jegyzőkönyvi ellenőrének és szavazatszámlálójának megválasztása
 4. A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása
 5. A napirend jóváhagyása
 6. Beszámoló a 2016. év munkájáról
 7. A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek megtárgyalása.
 8. Az éves tevékenység értékelése
 9. Felelősség-felmentési döntések
 10. A tárgyévi (2017) működési terv jóváhagyása. A költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagsági díjak megállapítása
 11. Alapszabály módosítása
 12. Az FME új elnökének megválasztása
 13. Az FME vezetőségi tagjainak és póttagjainak megválasztása
 14. Régióképviselők választása
 15. Két költségvetési ellenőr választása
 16. Pártoló tagok és tiszteletbeli tagok jóváhagyása
 17. Más, egyéb ügyek
 18. A közgyűlés bezárása
 19. A zsúr kezdete

1. A közgyűlést Jelinkó Árpád, az FME elnöke nyitotta meg.

2. Richly Gábor, a Magyar Kulturális és Tudományos Központ igazgatója és Szalay-Bobrovniczky Vince magyar nagykövet mondott köszöntőt. Mindketten gratuláltak az elvégzett munkához és további segítséget ígértek a jövő terveinek megvalósításához.

Az MKTK vezetője örömmel konstatálta, hogy az FME megpróbál igazi ernyőszervezetté válni, amely támogatná a helyi szerveződések kezdeményezéseit, segítené az információáramlást, a magyar anyanyelv és kultúra megőrzését.

Nagykövet úr ismertette a követség néhány tervezett programját, és meghívta a jelenlévőket a magyar kultúra napja követségi rendezvényére.

3. A közgyűlés levezető elnöknek Nagy Gábort, jegyzőkönyvezetőnek Juhos Botondot, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Ojala Sinikkát és Németh Lajost, szavazatszámlálóknak Huotari Olgát és Sándor Flóriánt választotta meg.

4. A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása

A levezető elnök, Nagy Gábor megállapította, hogy a közgyűlés az FME alapszabálya valamint a finn egyesületi törvény értelmében törvényes és határozatképes, mivel a tagság időben értesítést kapott a közgyűlés időpontjáról E-mailen keresztül és a tagság több mint 10 %-a jelen van. (A 101 szavazatra jogosultból a 35 jelenlévővel és az 5 meghatalmazott szavazattal a közgyűlés 40 fős szavazó létszáma messze meghaladta a minimálisan szükséges 11 főt.)

5. A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

6. Beszámoló az FME 2006. évi működéséről

 • Jelinkó Árpád megtartotta az FME 2016-os tevékenységéről szóló beszámolóját, amit a tagság már a meghívó mellékleteként is megismerhetett. (Lásd elvégzett munka listája – mellékelve.)
 • Halonen Hajnalka, a Tamperei közösségi képviselője megtartotta a 2016-os tevékenységéről szóló évi beszámolóját. (A beszámolók szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

7.  A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek jóváhagyása.

 • Székely Balázs pénztáros megtarozta a 2016-os évi pénzügyi beszámolóját. (Lásd mellékelve.)
 • Heiler István felolvasta a pénzügyi ellenőrök jelentését. A könyvelést rendben találták.

8. A közgyűlés 30+5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a megtartott beszámolókat.

9. Felelősség-felmentési döntések

     A jelenlevők a vezetőséget a felelősség alól egyhangúan felmentették.

10. A tárgyévi működési terv jóváhagyása. A költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagsági díjak megállapítása

Jelinkó Árpád bemutatta a 2017-es év működési tervezetét (csatolva). Felhívta a figyelmet a közelgő programokra (farsang, hegymászó előadás).

A közgyűlés egyhangúan jóváhagyta a tárgyévi működési tervezetet.

Tagsági díj 2017-re: A közgyűlés a jelenlegi tagsági díjakat (20 euró Nagy-Helsinki környéke, 15 euró távolabbi települések lakói és 10 euró a diák és nyugdíjas) a közgyűlés helyben hagyta.

11.  Alapszabály módosítása

Jelinkó Árpád ismertette a javasolt alapszabály módosításokat. Ezek röviden:

 • A vezetőség minimum 5, maximum 9 főből állhat.
 • Az alábbi kiemelt feladatkörök megnevezése változik: szervezőtitkár helyett titkár, kimarad a gazdaasszony megnevezés.
 • Ezeken kívül a közgyűlés még 1-3 póttagot is választ.
 • Lesznek régió képviselők. A régiók képviselőiről a közgyűlés dönt. Ők a vezetőség munkájában tanácskozási joggal vehetnek majd részt.
 • Kikerült az alapszabályból, hogy a vezetőségi tagok adott tisztséget csak 2 választási időszakban (4 évig) tölthessenek be folyamatosan.
 • Az egyesület hivatalos kapcsolataiban a finn mellett a magyar nyelvet is használja.
 • Pontosításra került, hogy hogyan kell kiszámítani a közgyűlés döntőképességét – a fizető családok 10 %-a +1 fő szükséges a határozatképességhez, de szavazni mindkét felnőtt családtag szavazhat..
 • Néhány stílusbeli (szövegezési) módosítás is történt.

A javasolt módosításokat a közgyűlés egyben, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan megszavazta.

Megjegyzés: Az új alapszabály akkor lesz hatályos, ha azt a finn regisztrációs szerv (PRH) ezt bejegyezte. Az alapszabály mellett a vezetőségben és aláírási jogban történt változásokat is be kell jegyeztetni.

12. Elnök megválasztása A közgyűlés az elnöki tisztre a következő jelöléseket tette: Jelinkó Árpád, Siket-Szász Csaba (nem vállalta), Nagy Gábor (nem vállalta) A közgyűlés 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül Jelinkó Árpádot újraválasztotta az egyesület elnökének.

13-14. Vezetőségi tagok, póttagok megválasztása és régiós képviselők felkérése. Az FME leköszönt vezetősége az alábbi személyeket javasolta a vezetőségbe. A javasolt személyek előzetesen elfogadták a jelölést:

 • Vezetőségi tagok: Bakos Zsuzsanna, Bara Lehel, Dáné József, Halonen Hajnalka, Huotari Olga, Sundberg Zsuzsanna, Székely Balázs, Vilisics Ferenc
 • Póttagok: Juhos Botond, Heiler István, Kismartoni Marcell
 • Régió-képviselök: Oulu régió: Pente Bernadett, Seinäjoki –Vaasa: Csavajda Renáta, Turku régió: Ojala Sinikka, Tampere régió továbbra is Halonen Hajnalka

A közgyűlésen Gálfi Istvánt is vezetőségi tagnak jelölték, aki a jelölést nem fogadta el.

A javaslatokat a közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta.

15.  Két pénzügyi ellenőr és egy pótellenőr megválasztása

     A közgyűlés a következő jelöléseket tette:

 • Pénzügyi ellenőrök: Heiler István és Liebe János
 • Pótellenőr: Poczai Péter.

A javaslatokat a közgyűlés egyhangúan megszavazta.

16.  Pártoló tagok és tiszteletbeli tagok megválasztása

A közgyűlés Szalay-Bobrovniczky Vincét, Magyarország helsinki nagykövetét tiszteletbeli tagjává fogadta.

17.   Más, egyéb ügyek: 

 • Felmerült: Az egyesület vezetősége vizsgálja meg, hogy az FME által szervezett programokon szükséges-e felelősségbiztosítást kötni, vagy a meghívóban értesítse a résztvevőket, hogy a programon saját felelősségre vesznek részt.
 • Kérdésre válaszul az egyesület elnöke elmondta, hogy éves működési költségre csak egy magyarországi pályázaton pályázunk, mert az ilyen jellegű pályázatok kizárják egymást. Ettől függetlenül egy-egy programra kérhetünk egyszeri, helyi támogatásokat.
 • A hagyományos Gulyás Grand Prix idei dátuma 2017. augusztus 19 szombat.
 • A finn statisztikák szerint Közép-Finnországban (Seinäjoki-Vaasa vonzáskörzetében) kb. 500 fő magyar él. Terv az, hogy szervezzünk olyan programokat, ami az ott élők számára is elérhetőek lesznek (Pl. buszkirándulás, bográcsozás, amin a helsinki-környéki tagok is részt vehetnének).
 • További programötletek: Látogatás olyan helyekre, ahova egyénileg nem tudunk bejutni (vantaai szemétégető, Aalto egyetem elektromos önvezető busz labor, okos város – okos otthon labor, faipar: cellulóz új felhasználási lehetőségei).
 • Rendszeres sportolás (pl teremfoci): Kismartoni Marcellt felkérte a közgyűlés, hogy vizsgálja meg ennek a lehetőségét és mérje fel az igényeket.
 • Kiegészítés a tiszteletbeli tagsághoz: a tiszteletbeli tagnak választott diplomaták (akik a betöltött tisztségük miatt kapják a tiszteletbeli tagságot) tiszteletbeli tagsága a diplomáciai kiküldetés végéig van érvényben.
 • Bara Lehel elmondta, hogy az egyesület internetes oldala, adatbázisa (névsora), elektronikus irattára megújulásra szorul, erre szakmai bizottságot alakít. Kéri a hozzáértők és érdeklődők jelentkezését.
 • FME levelezőlistájára minden jelenlegi tag felkerült. Aki ezt nem kéri, vagy címet szeretne változtatni, a vezetőséget vagy a lista adminisztrátorát keresse.

18. A közgyűlést a levezető elnök 16.30-kor bezárta.

19. A közgyűlés után zsúr kezdődött, amelynek során kisebb-nagyobb csoportok közel további két órában eszegetés-iszogatás közepette ismerkedtek egymással és vitatták meg a közgyűlés tapasztalatait.

Jegyzőkönyvvezető                                                        Jegyzőkönyv ellenőrök

_________________                               _______________           ___________________     

Juhos Botond                                         Ojala Sinikka                     Németh Lajos

FME közgyűlésének jegyzőkönyve 2018

Jegyzőkönyv

A Finnországi Magyarok Egyesületének 2018. Évi közgyűléséről

(22. éves közgyűlés)

Időpont: 2018 január 14

Helyszín: Magyar Kulturális és Tudományos Központ, Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

Jelenlevő FME tagok száma: 35 fő

Jelenlevő meghívottak / vendégek száma: 0 fő

Szavazásra megbízást adott: 0 fő

Napirendi pontok:  

 1. A közgyűlés megnyitása
 2. A közgyűlés levezető elnökének, titkárának, két jegyzőkönyvi ellenőrének és szavazatszámlálójának megválasztása
 3. A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása
 4. A napirend jóváhagyása
 5. Beszámoló a 2017. év munkájáról
 6. A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek megtárgyalása.
 7. Az éves tevékenység értékelése
 8. Felelősség-felmentési döntések
 9. A tárgyévi (2017) működési terv jóváhagyása. A költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagsági díjak megállapítása
 10. Két költségvetési ellenőr választása
 11. Pártoló tagok és tiszteletbeli tagok jóváhagyása
 12. Más, egyéb ügyek
 13. A közgyűlés bezárása
 14. A zsúr kezdete
 1. A közgyűlést Jelinkó Árpád elnök nyitotta meg, majd köszöntő beszédet mondott.
 2. A közgyűlés Nagy Gábort a közgyűlés levezető elnökének, Bara Lehelt jegyzőkönyvvezetőnek, Szilágyi Lászlót és Szilágyi Líviát jegyzőkönyvi ellenőrnek, Oszacky Katalint és Ernőt pedig szavazatszámlálóknak egyhangúan választotta meg.
 3. 19 tag család van jelen, ami több, mint a tagok 10%-a, (106 tag család van az egyesületben). A levezető elnök megállapította, hogy az FME alapszabálya és a finn egyesületi törvény értelmében a közgyűlés szabályos és határozatképes.
 4. A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúan elfogadta.
 5. Jelinkó Árpád elnök megtartotta a beszámolóját az FME 2017-es tevékenységéről, a megvalósult és különböző okok miatt elmaradt programokról (A beszámolója mellékelve.)
 6. Székely Balázs megtartotta beszámolóját az FME éves pénzügyi helyzetéről. Poczai Péter pénzügyi ellenőr felolvasta a két pénzügyi ellenőr közös jelentését, ami rendben találta a könyvelést. (Jelentés mellékelve.)
 7. Hozzászólások:
  1. Nagy Gábor levezető elnök felvetett, hogy a jövőben a régiós képviselők is tartsanak egy rövid beszámolót.
  1. Vilisics Ferenc kérdése: számíthat-e az FME a jövőben is a magyar állam támogatására?
  1. Sinikka Ojala rövid beszámolót tartott a Turkuban folyó eseményekről: eseményekben nem volt hiány, de egyelőre még az érdeklődés hiányzik.
 8. A közgyűlés az elnök beszámolóját, a pénzügyi beszámolót és a pénzügyi ellenőr jelentést egyhangúlag elfogadta, a vezetőséget az anyagi felelősség alól felmentette.
 9. Jelinkó Árpád ismertette a 2018. évi működési tervet, valamint javaslatot tett az éves tagdíjra (A javaslat: ne legyen változás a tavalyi tagdíjakhoz képest)
 10. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta
 11. A közgyűlés a 2018-as évre a következő személyeket választotta meg egyhangúan pénzügyi ellenőröknek:
 12. Poczai Péter
 13. Liebe János
 14. Szilágyi Lívia (pótellenőr)
 15. Az elnök a vezetőség egyetértésével tiszteletbeli tagnak javasolta Halonen Hajnalkát. A közgyűlés ezt egyhangúlag támogatta.
 16. Egyéb:
  1. az elnök javaslata, hogy a jelentôsebb szponzorokat egy évre tiszteletbeli tagoknak fogadjuk el, Miklóssy Katalint is, aki a Társadalomtudományi klub éves vezetésével érdemelte ezt ki.
   1. Oszacky Ernő kifogást emelt Mikóssy Katalin jelölése ellen a Helsingin Sanomatban megjelent Magyarországot kritizáló álláspontja miatt.
   1. Nagy Gábor felhívta a figyelmet az alapszabályunkra és a különböző tagsági típusokra az FME-n belül, ami nem teszi lehetővé az éves tiszteletbeli tagság megadását.
   1. Javaslat módosítása: a felsorolt személyek egy éves tiszteletbeli tagság helyett egy évre tagi kedvezményeket kapnak rendezvényeinkre.
   1. 2 tartózkodás mellett a közgyűlés megszavazta a javaslatot. (Lista mellékelve.)
  1. Sunberg Zsuzsa felhívta a figyelmet egy jéghokis magyar fiatalemberre, aki lakást keres Espoo-ban
  1. Vilisics Feri javasolta, hogy indítsunk kampányt az FME népszerűsítése érdekébe
   1. Nagy Gábor szórólapra tett javaslatot;
   1. Szabó Endre a nagykövetségen is kirakná a szórólapunkat, amennyiben lehetséges;
   1. Bakos Zsuzsa felvetette, hogy a Luckan szervezeten keresztül is lehet reklámoznunk magunkat;
  1. Szabó Endre: felmerült egy ötlet, hogy a Wikipedián Finnországgal és Magyaroszággal kapcsolatos szócikkeket fel lehetne javítani. Aki szeretne ezzel foglalkozni, az forduljon hozzá;
 17. Jelinkó Árpád megköszönte a részvételt. 17:04-perckor a levezető elnök a közgyűlést bezárta.

A közgyűlés után szendvics és üdítő mellett beszélgettünk, ismerkedtünk.

________________

Bara Lehel

jegyzőkönyvvezető

_______________         _______________

Szilágyi László         Szilágyi Lívia

jegyzőkönyvi ellenőrök

FME közgyűlésének jegyzőkönyve 2020

JEGYZŐKÖNYV

A Finnországi Magyarok Egyesületének

2020. évi közgyűléséről

(24. éves közgyűlés)

Időpont: 2020. január 11. 14:00 órai kezdettel

Helyszín: Magyar Kulturális és Tudományos Központ,

Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

Jelenlevő FME tagok száma: 22 fő

Jelenlevő meghívottak/vendégek/tiszteletbeli tagok száma: 2 fő

Szavazásra meghatalmazást adott: 4 fő (csatolva)

Napirendi pontok:

1) A közgyűlés megnyitása – Jelinkó Árpád, az FME elnöke

2) A közgyűlés levezető elnökének, titkárának, két jegyzőkönyvi ellenőrének és szavazatszámlálóinak megválasztása

3) A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása

4) A napirend jóváhagyása

5) Beszámoló a 2019. év munkájáról – Jelinkó Árpád, az FME elnöke

6) A költségvetési, pénzügyi beszámoló – Székely Balázs pénztáros + A pénzügyi

ellenőrök (Poczai Péter és Szilágyi Lívia) jelentése

7) Az éves tevékenység értékelése.

8) Felelősség-felmentési döntések

9) A tárgyévi (2020) működési terv jóváhagyása – Javasol Jelinkó Árpád – benne

a költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagsági díjak megállapítása

10) közgyűlés bezárása

11) A zsúr kezdete

1. A közgyűlést Jelinkó Árpád, az FME elnöke nyitotta meg 14:30-kor. Javasolja, hogy

annak legyen szavazójoga, aki már az előző két naptári évben legalább egyszer befizette a tagdíjat és/vagy a tárgyévben, tehát 1 év befizetése van. Nagy Gábor felolvassa az egyesület alapszabályát és megállapítja, hogy Árpád javaslata nem sérti azt. Ezek után a közgyűlés ellenjavaslat nélkül elfogadja az új javaslatot.

Tóth Viktória, az egyesület tampere-i képviselője a KCSP ösztöndíjassal kapcsolatban kérdez és megjegyzi, hogy az előző évi ösztöndíjas számukra nagy segítség volt. Árpád reflektál Viktória kérdésére és biztosítja arról, hogy a jövőben is fogunk igényelni ösztöndíjast.

2. A közgyűlés levezető elnöknek Nagy Gábort, titkárnak Fodor Gabriellát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Gálfi Irént és Gálfi Istvánt, szavazatszámlálóknak Szabó Endrét és Koivuvuo Ildikót választotta meg.

3. A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása A levezető elnök, Nagy Gábor megállapította, hogy a közgyűlés az FME alapszabálya valamint a finn egyesületi törvény értelmében törvényes és határozatképes, mivel a tagság időben értesítést kapott a közgyűlés időpontjáról E-mailen keresztül és a tagság több mint 10 %-a jelen van.

4. A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

5. Beszámoló az FME 2019. évi munkájáról.

Jelinkó Árpád megtartotta az FME 2019-es tevékenységéről szóló beszámolóját, amit a tagság már a meghívó mellékleteként is megismerhetett.

Richly Gábor felhozza, hogy nagyon színvonalas programjaink voltak az előző évben is és szeretné tudni, hogy visszahozták-e a befektetést. Árpád válaszol, hogy a gyermekprogramjaink általában nem hozzák be, de az is igaz, hogy nagyon alacsony díjakat szabunk ki. Árpád összességében nagyon elégedett a programokkal.

6. A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek jóváhagyása.

Székely Balázs pénztáros megtartotta a 2019-es évi pénzügyi beszámolóját. (Lásd

mellékelve.)

Szabó Endre megkéri a pénztárost, hogy adjon tájékoztatást a Kű Lajos programnál az 500 Eurós tiszteletdíjról. Nagy Gábor magyarázatot ad a megbízási díj fogalmára. Székely Balázs kifejti, hogy szerződéskötéskor megállapítunk egy költséget, mely magába foglalja a megbízási- és tiszteletdíjat és az összes többi költséget. Endre arra is kiváncsi, hogy vajon a megbízási díj adómentes-e. Ezutóbbi kérdésére azt a választ kapja, hogy természetesen, hiszen Finnországban minden egyesület adómentes.

A pénzügyi ellenőrök nem voltak jelen a közgyűlésen, elektronikusan hagyták küldték meg jelentésüket, ami felolvasásra került: Szilágyi Lívia és Poczai Péter a pénzügyi gazdálkodást és a könyvelést rendben találták.

8. Felelősség-felmentési döntések

A jelenlevők a vezetőséget a felelősség alól egyhangúan felmentették.

9. A tárgyévi (2020) működési terv jóváhagyása – Javasol Jelinkó Árpád – benne a költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagsági díjak megállapítása

Árpi megjegyzi, hogy szerinte jó ötlet, ha országosan hirdetjük meg a versmondó napot, hogy bárhonnan részt tudjanak venni a gyerekek/felnőttek videóval, amit mi a helyszínen levetíthetünk. Felmerül az idegenvezetéses biciklitúra ötlete, valamint új programként megjelenik a Trianon. A Magyar Bál időpontja november 28. Árpád beszél a Kabóca előadás sikertelenségéről, ahol csupán 1 gyerek jelent meg. Marci felhozza a digitális naptár ötletét. Viktória rákérdez, hogy lesz-e nyelvi- és családi tábor. Balázs ismer egy 50 férőhelyes helyszínt. Gálfi István újra felhozza a cserkészetet. Árpi beszél Viktóriáról, aki cserkész-vezető volt, de sajnos neki sem sikerült életben tartania a programokat. Nagy Gábor a folytonosság fontosságáról tesz megjegyzést ezen a ponton.

Jelinkó Árpád bemutatta a 2020-as év program-tervezetét (csatolva).

A közgyűlés egyhangúan jóváhagyta a tárgyévi programok tervezetét.

Tóth Viktória jelzi, hogy Tamperében a gyerekkör jól működik, két hetente

vasárnaponként találkoznak 17 és 19 óra között. Kismartoni Marcell rákérdez, hogy van-e játszóház. Viktória válaszol, hogy igen van, nagyon jó a hangulat, körülbelül 10 család vesz részt rendszeresen és a felnőttek forgórendszerben oldják meg a játszóház

felügyeletét. Nagy Gábor megjegyzi, hogy legközelebb szeretné ha Viktória hozna

beszámolót, mivel régebben volt rendszeres beszámoló.

Tagsági díjak 2020-ra: Árpád javaslatot tesz a tagsági díjak emelésére a következő-képpen:

Nagy Helsinki régióban élők díját 4 Euróval emeljük fel 24 Euróra. A vidékiekét 17 Euróra valamint a nyugdíjas és egyetemista tagokét 12 Euróban állapítsuk meg.

Nagy Gábor javasolja a 25/20 Eurót a 24/17 helyett. Jelinkó Árpi nem javasolja a 20 Euróra emelést. Gálfi István megjegyzi, hogy 5000 Euró van a számlánkon, akkor miért is emelünk? Árpi indexes emelésként definiálja arra az esetre ha elveszítenénk a Magyar Állam támogatását.

Liebe János mgkérdezi, hogy vajon azok a személyek, akik nem FME tagok miért nem

akarnak belépni. Árpád megjegyzi, hogy a körülbelül 50-50 % az FME és nem FME tagok aránya a programjainkon. János felveti a támogatói tagok lehetőségét. Árpád megjegyzi, hogy a 300 feletti tagszámunk 20 %-a aktív tag a többi támogatói tag csupán.  Nagy Gábor Bigus: szavazzuk meg a 25/17/12 díjakat.  25 igen és 3 tartózkodás mellett a közgyűlés megszavazta a tagdíjak emelését.

10. A közgyűlést a levezető elnök 16:08-kor bezárta.

11. A közgyűlés után zsúr kezdődött, amelynek során kisebb-nagyobb csoportok közel további két órában ismerkedtek egymással és vitatták meg a közgyűlés tapasztalatait.

Jegyzőkönyvvezető                     Jegyzőkönyv ellenőrök

Fodor Gabriella                            Gálfi Irén Gálfi István

_________________ _______________ ___________________

FME alapszabály finnül

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Finnországi Magyarok Egyesülete – Suomen Unkarilaisten Yhdistys 1997-8-25

1.Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi: Finnországi Magyarok Egyesülete – Suomen Unkarilaisten Yhdistys

Kotipaikka: Helsinki Toiminta-alue: Suomi

2.Toiminnan tarkoitus

Yhdistys on Suomen unkarilaisten puoluepoliittisesti riippumaton valtakunnallinen järjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Suomessa pysyvästi tai tilapäisesti asuvat unkarilaiset sekä tarjota omaehtoista

mahdollisuutta äidinkielensä ja kulttuurinsa vaalimiseen ja harjoittamiseen sekä toimia yhteistyössä muiden vastaavia päämääriä ajavien järjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kulttuuri- informaatio- urheilu- perhe- ja muita tapaamistilaisuuksia, kokouksia, esityksiä, esittelyitä ja iltamia.

Yhdistys voi tarpeen tullen harjoittaa julkaisutoimintaa. Toiminnan taloudellisten edellytysten turvaamiseksi yhdistyksen jäsenet maksavat jäsenmaksua, ja konkreettisten tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää – lakien sallimissa puitteissa ja huolehtimalla tarpeellisista luvista – keräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi olla kuka tahansa Suomessa asuva, itseään unkarilaisena pitävä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja maksaa yhdistykselle jäsenmaksun. Yhdistys antaa mahdollisuuden jäsenen ja hänen koko perheensä osallistua toimintaansa.

Yhdistyksen kannattava jäsen voi olla kuka tahansa Suomessa unkarilaisten asiaa edustava henkilö ja myös oikeushenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt, mutta kannattavat jäsenet ovat ilman äänioikeutta. Varsinaiset ja

kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäsenekseen erityisen arvostuksen ansainneen ja työssään ansioituneen henkilön. Kunniajäsenet nauttivat täysiä jäsenoikeuksia. Kuka tahansa jäsen voi tehdä aloitteen kunniajäseneksi valintaan.

 4.  Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsen voi liittyä yhdistykseen vapaasta tahdostaan, ja erota siitä samoin ilmoittamalla kirjallisesti aikeestaan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle pyytämällä yhdistyksen kokouksessa ilmoituksensa merkitsemistä pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5.  Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosittain kulloinkin yhdistyksen kokous. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksun maksamisesta.

 6.  Johtokunta

Yhdistyksen toimintaa johtaa johtokunta, jonka valitsee yhdistyksen vuosikokous, kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokuntaan kuluu: puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi varsinaista ja yksi varajäsen. Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet voidaan valita korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Varajäsenen toimivaltuudet astuvat voimaan kenen tahansa johtokunnan varsinaisen jäsenen ollessa estynyt.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut vastuuhenkilöt.

Sihteeriksi voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolinen henkilö.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kokoukseen. Johtokunta on kutsuttava koolle myös mikäli vähintään kolme johtokunnan jäsenistä pyytää sitä. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Johtokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Jos vähintään 1/3 osa johtokunnan jäsenistä sitä vaatii, käsiteltävä asia on vietävä yhdistyksen kokoukseen päätettäväksi, ei kuitenkaan asioita, joissa johtokunnalla lain mukaan on yksinomaan toimivalta.

 7.  Nimenkirjoitusoikeus ja yhdistyksen kieli

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Yhdistyksen työkieli on unkari, viranomaissuhteissa suomi.

 8.  Tilivuosi ja sen merkitseminen

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilivuoden tilinpäätös ja tase sekä toimintakertomus on jaettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajat antavat lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastaja ei ole yhdistyksen hallituksen jäsen. Tilintarkastajat ovat vastuussa ainoastaan vuosikokoukselle.

 9.  Yhdistyksen kokoukset

Vuosikokous on pidettävä viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen ja esityslista liitteineen on postitettava jäsenille viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokouksessa kullakin yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Äänestettäessä yksinkertaisen enemmistön saavuttanut ehdotus astuu voimaan, äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, ei kuitenkaan henkilövaaleissa, jolloin vaaditaan uusintaäänestys.

Kukin jäsen voi käyttää kirjallisella valtakirjalla yhdistyksen kokouksessa korkeintaan kolmen poissaolevan jäsenen ääntä.

 10.  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenistä vaatii kirjallisesti. Jäsen voi antaa valtakirjan toiselle jäsenelle mikäli henkilökohtainen osallistuminen on estetty.

11.  Vuosikokous

Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavia asioita:

1. Vuosikokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

5. Tilinpäätöksen, taseen ja tilintarkastajien lausunnon hyväksyminen Toimintakertomuksen hyväksyminen

6. Vastuuvapaudesta päättäminen

7. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen, tulo- ja menoarviosuunnitelman sekä jäsenmaksujen määrääminen kuluvalle vuodelle

8. Kahden vuoden välein puheenjohtajan, sekä hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta, sekä hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten sijaan.

9. Kahden tilintarkastajan ja yhden varatilitarkastajan valinta

10. Kannattavien jäsenten hyväksyminen

11. Jäsenten tekemien muiden esityslistakohtien ja asioiden käsitteleminen

12. Kokouksen päättäminen.

12.  Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa tai yhdistys purkaa ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Tällöin sääntöjen muutos- taikka purkamisehdotus on esitettävä kokouskutsussa.

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen ja täydentämiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksen vähintään 2/3 osan ääntenenemmistö.

Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan kahden perättäisen yhdistyksen kokouksen päätös. Kummassakin yhdistyksen kokouksessa purkamisen puolesta vaaditaan 2/3 osaa äänistä. Kahdesta yhdistyksen kokouksesta toisen on oltava varsinainen yhdistyksen kokous. Toinen ylimääräinen yhdistyksen kokous

voidaan kutsua koolle edellisestä aikaisintaan 3 kuukauden ja viimeistään 6 kuukauden kuluessa. Tämä ylimääräinen yhdistyksen kokous – joka on päätösvaltainen siitä riippumatta kuinka moni jäsen siihen osallistuu – voidaan kutsua koolle ainoastaan yhtä asiaa varten eli yhdistyksen purkamista, mukaan lukien yhdistyksen omaisuudesta ja arkistosta päättämistä varten. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen omaisuus voidaan käyttää vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

 13.  Muuta

Kaikissa muissa asioissa sovelletaan Suomen kulloinkin voimassaolevia yhdistyslain ja muiden asianomaisten lakien määräyksiä.

Tämä asiakirja on samanveroinen unkarikielisen version kanssa.

Helsingissä, 25.8.1997

FME alapszabály magyarul

Az 1997 óta érvényes alapszabály magyar fordítása

1.Név és székhely

Az egyesület neve: Finnországi Magyarok Egyesülete (FME)

Székhelye: Helsinki.
Az egyesület neve finnül: Suomen unkarilaisten yhdistys ry (SUY ry)
Működési területe: Finnország

2. Tevékenység célja

Az egyesület a finnországi magyarok pártpolitikailag független országos szervezete. Célja összefogni a Finnországban tartósan vagy átmenetileg élő magyarokat, öntevékeny lehetőséget biztosítani anyanyelve és kultúrája ápolására, gyakorlására és együttműködni hasonló célú szervezetekkel.

A célkitűzés megvalósítására kulturális, tájékoztató, sport, családi és egyéb összejöveteleket, találkozókat, gyűléseket, műsorokat és esteket szervez.

A szervezet szükség esetén kiadványokat jelentet meg. A működés feltételeinek biztosítása érdekében a tagok tagdíjat fizetnek, a kitűzött célok érdekében az egyesület – törvényes keretek között és a szükséges engedélyek beszerzése mellett – gyűjtéseket, sorsolásokat és árusításokat rendezhet.

3. Tagság

Az egyesület tagja lehet bárki Finnországban lakó, magát magyarnak tartó személy aki elfogadja az egyesület szabályait és az egyesületnek tagdíjat fizet. Az egyesület lehetövé teszi a tagok családtagjainak résztvételét az egyesület müködésében.

Az egyesület pártoló tagja lehet bárki, a finnországi magyarok érdekeit képviselö személy, valamint jogi személy, ha elfogadja az egyesület szabályait de a pártoló tagoknak nincs szavazati joguk. A tényleges és a pártoló tagok felvételét a közgyülés kell eldöntse.

Az egyesület közgyülése tiszteletbeli tagnak olyan személyt hívhat meg, aki különös megbecsülést szerzett és tevékenységével kiemelkedö érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tagok teljes tagsági jogokat élveznek. Tiszteletbeli tagságot bármely tag javasolhat.

4. A tagsági státusz megszűnése

Az egyesület tagja szabad elhatározásból csatlakozhat az egyesülethez, és ugyanígy válhat meg tőle, szándékát írásban bejelentve a vezetőségnek, vagy az elnöknek egyesületi összejövetel keretében szóbeli nyilatkozatának jegyzőkönyvezését kérve.

A vezetöség kizárhat tagot az egyesületből, ha a tag nem fizette be lejárt tagdíját, vagy nem méltó viselkedésével jelentős kárt okozott az egyesületnek.

5. Tagdíj

A tagsági díj összegét évente a mindenkori közgyűlés hagyja jóvá a következő naptári évre. A tiszteletbeli tagok tagdíjat nem kötelesek fizetni.

6. Vezetőség

Az egyesület tevékenységét vezetőség irányítja, amelyet a közgyűlés választ két évre rendes tagjai sorából.

A vezetőség a következő tagokból áll: elnök és négy teljes jogú vezetöségi tag, valamint két póttag.A vezetöség tagjai közül évente két teljes jogú tag és egy póttag cserélhető. A vezetöség elnökét és tagjait legfeljebb három egymást követő időtartamra lehet megválasztani.

A póttag hatásköre a vezetöség teljes jogú tagjának akadályoztatása esetében lép hatályba. A vezetöség tagjai közül alelnököt, titkárt, gazdasági felelöst és más felelős személyeket választ.

Titkárnak a vezetöségen kívüli személy is választható.

A vezetőség az elnök, vagy annak akadályoztatása esetén az alelnök összehívására ülésezik. A vezetőség ülését abban az esetben is össze kell hívni, amennyiben ezt a vezetőség tagjai közül legalább hárman kérik. A vezetőség döntésképes, ha fele a tagoknak és az elnök vagy az alelnök jelen van.A vezetőségi ülésekről jegyzőkönyv kell készüljön. Ha a vezetőség tagjainak legalább az l/3-a úgy kívánja, a tárgyalt ügyet a közgyűlés elé kell terjeszteni, de nem olyan ügyet, amelyben kizárólag a vezetőség dönthet a törvények szerint.

7. Aláírási jog és nyelvhasználat

Hivatalos eljárási vagy aláírási joggal rendelkezik az elnök vagy az alelnök, valamint elnöki megbízásra a a gazdasági felelös.

Az egyesület müködési nyelve a magyar, hivatalos kapcsolataiban a finn.

8. Költségvetés

Az egyesület költségvetése naptári évenként történik.
A könyvelést, a költségvetést és a pénzügyi beszámolót legkésőbb 3 héttel az közgyűlés időpontja előtt kell a könyvvizsgálóknak eljuttatni. A könyvvizsgálók a jelentésüket legkésőbb két héttel az éves közgyülés előtt továbbítják a vezetöségnek. A könyvvizsgáló nem lehet tagja a vezetöségnek. Az ellenörök csak az éves közgyűlésnek tartoznak felelőséggel.

9. Közgyűlések

Az éves közgyűlést legkésöbb március végéig kell megtartani.

A meghívót a közgyűlés előtt legkésőbb 14 nappal kell postázni a tagságnak, a napirenddel és a mellékletekkel együtt.

A közgyűlésen minden rendes tagnak, tiszteletbeli elnöknek és tiszteletbeli tagnak egy szavazata van. Szavazás esetén egyszerű többség dönt, egyenlő szavazat esetén az elnök szavazata dönt, kivéve a személyi válásztásokat amikor új szavazás tartandó.

Bármely tag legfeljebb három távollevő tag szavazatát adhatja le írásbeli megbízólevél felmutatásával.

10. Közgyűlések összehívása

Az egyesület közgyűlését a vezetőség hívja össze.

Rendkívüli közgyűlés összehívható, ha a közgyűlés vagy a vezetőség így dönt, vagy ha a tagság tizedrésze irásban igényli. A tag szavazatát megbízólevéllel átadhatja egy másik tagnak, amennyiben akadályoztatott a részvételben.

11. Éves közgyűlés

Napirendjének tartalmaznia kell a következőket:

1. A közgyűlés megnyitása
2. A közgyűlés elnökének, titkárának, jegyzőkönyvi ellenőrének és szavazatszámlálójának megválasztása
3. A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása
4. A napirend jóváhagyása
5. A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek megtárgyalása. Az éves tevékenység értékelése
6. Felelősség-felmentési döntések
7. A tárgyévi működési terv jóváhagyása. A költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagságí díjak megállapítása
8. Kétévente az új vezetőségi tagok és póttagok megválasztása, valamint évente a megüresedő vezetőségi teendőkbe új tagok és póttagok megválasztása
9. Két költségvetési ellenőr és egy pótellenőr választása
10. Pártolótagok és tiszteletbeli tagok jóváhagyása
11.A tagok által javasolt más napirendi pontok és egyéb ügyek megtárgyalása.
12. A közgyűlés bezárása

13. Alapszabálymódosítás és az egyesület feloszlatása

Az alapszabály megváltoztására vagy az egyesület megszüntetésére csak a közgyűlésen van lehetőség. Ebben az esetben a közgyűlésre kiküldött meghívóban a szabályzatmódosítást, vagy a feloszlató javaslatot ismertetni kell.

Az alapszabály megváltoztatásához vagy kiegészítéséhez. a közgyülés legalább 2/3 részének a szavazata szükséges.

Az egyesület feloszlatásához két egymást követő közgyűlés döntése szükségeltetik. Az egyesület mindkét közgyülésén a feloszlatást pártoló szavazatok 2/3-a szükséges. A két közgyülés egyikének az egyesület tényleges éves közgyülésének kell lennie. A második, rendkívüli közgyülést legkorábban 3 hónap múlva de legkésőbb 6 hónapon belül lehet összehívni. Ezen rendkívüli közgyűlésnek – mely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes – csak egyetlen tárgya lehet: a feloszlatás kérdése, beleértve az egyesület vagyonának és irattárának sorsát is Az egyesület feloszlatásakor az egyesület vagyonát csak a közgyülés határozata szerint lehet felhasználni, csak az egyesület tevékenységi céljainak előmozdítására.

13. Egyéb

Minden egyéb kérdésben a Finnországban mindenkor érvényben lévő egyesületi és egyéb törvények rendelkezései mérvadók.

***************************