2022.05.26-28.-NYEOMSZSZ ifjúsági konferencia

2022-ben a svájci Magyar Ház alapítvány lelkes támogatásával sikerült megszervezni a NyEOMSzSz-ban már régóta emlegetett ifjúsági konfe-renciát. A cél a fiatalabb generáció bevonása a szórványban működő ma-gyar egyesületek munkájába. A működési forma egy önnálló ifjúsági tagozat lenne a NyEOMSzSz keretén belül, saját vezetőséggel és alap-szabállyal. A konferenciáról készült beszámoló alább.