2023.03.11_FME éves közgyűlése

Kedves Mindenki,

Az FME 2023  éves közgyűlése  március  11.-én  lesz megtartva a Liszt intézetben   14 órai kezdettel.

A max. 2 órásra tervezett rendes (nem tisztújító)  közgyűlés után állófogadás süteményekkel, kávéval, üditökkel, stb.

A közgyűlés napirendi pontjai az alapszabály szerint:

11. Éves közgyűlés

Napirendjének tartalmaznia kell a következőket:

1. A közgyűlés megnyitása
2. A közgyűlés elnökének, titkárának, jegyzőkönyvi ellenőrének és szavazatszámlálójának megválasztása
3. A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása
4. A napirend jóváhagyása
5. A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek megtárgyalása. Az éves tevékenység értékelése
6. Felelősség-felmentési döntések
7. A tárgyévi működési terv jóváhagyása. A költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagságí díjak megállapítása
8. Kétévente az új vezetőségi tagok és póttagok megválasztása, valamint évente a megüresedő vezetőségi teendőkbe új tagok és póttagok megválasztása
9. Két költségvetési ellenőr és egy pótellenőr választása
10. Pártolótagok és tiszteletbeli tagok jóváhagyása
11.A tagok által javasolt más napirendi pontok és egyéb ügyek megtárgyalása.
12. A közgyűlés bezárása

———-   —————–

A szavazásról:

A szavazási gyakorlat pontosítása miatt összehívott rendkivűli közgyűlés döntése szerint:  (2022.11.10)

<<<Egy befizetett családi tagdíjjal a tagsági státusszal járó kedvezmények érvényesek a család minden tagjára. A közgyűléseken annyi 15 életévét betöltött tagnak van szavazati joga, ahányan a befizetett családi tagdíjak alapján egyéni tagsági státusszal is rendelkeznek.>>>

Mivel a javasolt alapszabályváltoztatásokra a PRH-tól  még nem kaptunk választ, ezért az  immáron  30 éves, hagyományos rendszert használjuk:  

Egy  tagsági ( családi) státusszal egy családból  két felnőtt szavazhat. Valamint: Bármely tag legfeljebb három távollevő tag szavazatát adhatja le írásbeli megbízólevél felmutatásával.

Szeretettel várunk mindenkit,

Az FME  vezetősége.

Fényképek itt:

https://drive.google.com/drive/folders/1DGfRnCaIp69zOZE-ydmwMONpXNODP72t