2024.03.16 FME tisztújító közgyűlés

Kedves Mindenki,

Az FME 2024 éves közgyűlése március16-án lesz megtartva a Liszt Intézetben14:00 órai kezdettel.

Cím: Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki.

A rendezvényre szeretettel várunk mindenkit aki, akár jelenlegi vagy jövendő tagként, vagy csupán érdeklődőként szeretne azon részt venni.

Felszólalási / szavazati joga azonban csak az FME tagoknak van.

FME tagnak ezúttal még azok számítanak, akik 2023-ban vagy/és 2024-ben befizették az éves tagdíjukat.

A 2024-es év belépődíjas rendezvényeinek kedvezményeit azonban csak azok a élvezhetik, akik 2024-ben (is) befizették a tagdíjukat.

Ezúton kérek mindenkit, aki eddig is tagja volt az egyesületünknek, vagy a jövőben szeretne bekapcsolódni a munkánkba,

hogy a 2024. évre esedékes tagdíja befizetésével fejezze ki ezt a szándékát!

Megjegyzés: a tagsági feltételek valamint a tagsági díjak rendszere közvetlenül az idei közgyűlés után változni fog.

A családi tagságról át kell térnünk az egyéni tagsági rendszerre.

A honlapunkon jelenleg látható tagságról szóló infó tehát csak az idei közgyűlés végéig érvényes.

Ezek szerint az FME éves tagdíja 2024 március 16-ig:

-A Helsinki és közvetlen körzetében (30 km) lévő városok – Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava és Sipoo felnőtt lakosainak tagdíja 25,- Euró.

-Az ezen körön kívül eső “vidéki” települések lakói 17.- Euró

-Az egyetemi hallgatók és nyugdíjasok tagdíja egységesen 12,- euró egy évre.

Nyugdíjas az a család, amelyikben mindketten nyugdíjasok, azaz nincs aktív kereső.

A tagdíj az alábbi számlára fizetendő be:

FI50 1011 3000 2200 03 NORDEA – Suomen unkarilaisten yhdistys.

Az üzenetmezöbe (viesti)  kérem beírni a befizetö (családfö) nevét és hogy ”tagdíj 2024”

Ha vannak olyanok, akik a jövőben szeretnének részt venni a vezetőség munkájában és jelentkeznek tisztségviselésre,

azokat kérem, hogy az FME levelezőlistára uj-fme-lista@magyarutca.org  küldjenek egy bemutatkozót amiből az is kiderül,

hogy miért szeretnének csatlakozni a közös munkához (mit szeretnének /tudnának csinálni)!

————— ——————-

Pontosítás az idei szavazásról:

A szavazási gyakorlat ezen a közgyűlésen még a legutóbbi döntés szerint: (2022.11.10)

<<<Egy befizetett családi tagdíjjal a tagsági státusszal járó kedvezmények érvényesek a család minden tagjára. A közgyűléseken annyi 15 életévét betöltött tagnak van szavazati joga, ahányan a befizetett családi tagdíjak alapján egyéni tagsági státusszal is rendelkeznek.>>> Valamint: >>> Bármely tag legfeljebb három távollevő tag szavazatát adhatja le írásbeli megbízólevél felmutatásával. >>>

Amennyiben a közgyűlés a módosított alapszabályt elfogadja, közvetlenül a 2024. közgyűlés után a tagsági státus, valamint a tagsági díjak rendszere is változni fog. Erről többet a 7-es napirendi pontban.

Az éves közgyűlés (2024-ben tisztújító közgyűlés) napirendi pontjai:

1. A közgyűlés megnyitása

2. A közgyűlés elnökének, titkárának, jegyzőkönyvi ellenőrének és szavazatszámlálójának megválasztása
3. A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása
4. A napirend jóváhagyása
5. A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek megtárgyalása. Az éves tevékenység értékelése
6. Felelősség-felmentési döntések

7.A megváltozott alapszabály bemutatása és jóváhagyása valamint az új tagdíj-rendszer bemutatása és jóváhagyása.
8. A tárgyévi működési terv jóváhagyása. A költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagságí díjak megállapítása
9. Kétévente az új vezetőségi tagok és póttagok megválasztása, valamint évente a megüresedő vezetőségi teendőkbe új tagok és póttagok megválasztása
10. Egy (működési) felügyelő és egy pótfelügyelő megválasztása

11. Pártolótagok és tiszteletbeli tagok jóváhagyása
12.A tagok által javasolt más napirendi pontok és egyéb ügyek megtárgyalása.
13. A közgyűlés bezárása

A PRH által jóváhagyott alapszabály itt:

Mindenkit szeretettel várunk,

Nagy Gábor

az FME elnöke.